banner-image

MAKRIDIS: IPARD će unaprediti srpsku poljoprivredu i selo

Uloga civilnog društva od izuzetnog je značaja za približavanje procesa pristupanja Evropskoj uniji, naglašeno je tokom ovonedeljne posete predstavnika nevladinog sektora i medija institucijama u Briselu.

Posetu je organizovala Beogradska otvorena škola (BOŠ), u okviru Programa podrške civilnom društvu i medijima u oblasti evropskih integracija koji ova organizacija sprovodi uz podršku Švedske, kao deo projekta „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

Predstavnici medija i organizacija civilnog društva iz Srbije imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima Evropske komisije, Misije Republike Srbije u Briselu, Evropskog parlamenta i drugih institucija Evropske unije, kao i medijskih asocijacija. Naglašen je značaj nevladinog sektora i medija u odnosu sa građanima u smislu bolje obaveštenosti o standardima EU i sagledavanju i usvajanju njenih vrednosti.

Među projektima koji se realizuju u okviru ovog programa je i “Nastupajući organski svet” Centara za organsku proizvodnju Selenča (COPS) i organizacije „Luka znanja“ iz Novog Sada, čiji je cilj unapređenje pregovaračkog procesa EU kroz aktivno učešće klastera organske poljoprivrede u delu procesa koji se odnosi na poglavlja neposredno relevantna za organsku proizvodnju.

Predstavnici COPS-a i “Luke znanja”, zejedno sa ostalim organizacijama koje su u organizaciji BOŠ-a posetile Brisel razgovarali su sa evropskim zvaničnicima i o poljoprivredi i ruralnom razvoju, te IPARD programu i Zajedničkoj agrarnoj politici, jednoj od najznačajnijih politika EU.  

Na sastanku u Direktoratu za proširenje; foto BOŠ

Ukazano je na dva osnovna aspekta koja bi trebalo da budu u fokusu delovanju civilnog sektora i medija u Srbiji kada je reč o EU – osnaženju stepena informisanosti građana o pristupnom procesu  i stvaranju ambijenta za lakše pristupanje evropskim fondovima.

Osvrćući se na pretpristipni IPARD program namenjen poljoprivredi i ruralnom razvoju Srbije, Hristos Makridis iz Generalnog direktorata za politiku susedstva i pregovore o proširenju (DG NEAR) naglasio je da je reč o finansijskom instrumentu koji će umnogome doprineti napretku agrarnog i ruralnog sektora u našoj zemlji.

-IPARD je veoma važan za individualna poljoprivredna gazdinstva u Srbiji. Doneće promene  nabolje u selima i domaćinstvima – poručio je on napominjući da se radi na uspostavljanju struktura koje će moći da realizuju taj pretpristupni program. – Moramo da uspostavimo strukturu kao u ostalim zemljama članicama kako bi se IPARD sproveo. Sistem je takav da Srbija upravlja procesom, a EU samo obavlja kotrole predviđene programom.  

Makridis je izneo očekivanje da će „u bliskoj budućnosti krenuti projekti iz IPARD programa u Srbiji“.

S. G.