banner-image

Ravago premiksi – ključni za zdravlje i produktivnost svinja

Svaka gajena životinja treba da dobije odgovarajuću, optimalnu količinu vitamina kako bi se pravilno razvijala. Upravo ovaj koncept, skraćeno nazvan OVN, razvija kompanija Ravago, multinacionalna kompanija sa sedištem u Belgiji koja je u Feketiću izgradila najsavremeniju fabriku za proizvodnju premiksa za stočnu hranu u Evropi. 

Važno je napomenuti da Ravago razvija svoje proizvode u saradnji sa DSM-om, najvećim svetskim proizvođačem vitamina, minerala i enzima. 

Vitamini su, kako smatraju u ovoj kompaniji, temelj zdravlja, dobrobiti, i vrhunskih performansi životinja. Oni predstavljaju osnov za balansiranu ishranu. Važno je, takođe, da svaka životinja dobija vitamine shodno svom uzrastu i fazi razvoja u kojoj se nalazi.

-Vitamini se u hranu životinja dodaju putem premiksa. Treba imati na umu da ukoliko ove smeše, u kojima se nalaze još i aminokiseline, minerali, nisu homogenizovane i svi sastojci dobro umešani, performanse gajenih životinja se neće ispoljiti onako kako je to očekivano – kaže stručnjak kompanije Ravago Vladislav Višnjić. 

Idealni premiks, objašnjava, mora da ima visoku protočnost i mali ugao nasipanja, ujednačenu veličinu čestica, malu tendenciju ka sabijanju, higrosokopnosti i ugrudvavanju.

 

Takođe, treba da ima slab elektrostatički naboj i visoku rastvorljivost. Vitamini unutar premiksa moraju da budu u stabilnoj formi, a sama formulacija ove smeše mora biti prilagođena odredištu i krajnjem korisniku, veli ovaj stručnjak.

Kompanija Ravago proizvodi premikse sa ovim karakteristikama za sve kategorije svinja.

U najranijem uzrastu životinjama se daje Dopunska smeša starter za prasad 38 odsto, koja sadrži optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne  oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i ima prijatnu aromu, navodi Višnjić.

-Premiks starter za prasad 10 odsto potpuno je prilagođen prethodnom premiksu i sa njegovom upotrebom može da se nastavi bez negativnih posledica po prasad. Ovaj proizvod se dodaje u hranu prasadima težine 10-16 kilograma u kombinaciji sa žitaricama i sojinim proizvodima. Sadrži, kao i prethodni proizvod, optimalan i adekvatno izbalansiran nivo vitamina, helatne oblike minerala, četiri enzima, zakišeljivače, butirate, probiotike, antioksidante i prijatnu aromu – naglašava on. 

Ekspert belgijske kompanije preporučuje da se za prasad od 17 do 34 kilograma koristi premiks za prasad četiri odsto koji omogućuje optimalnu konverziju i prirast bez epresije konzumacije.

-Ovaj premiks osigurava dobro zdravlje digestivnog trakta, visok dnevni prirast i ujednačen rast prasadi. Deluje preventivno protiv proliva kod prasadi, gubitak svodi na minimum i omogućava postizanje veće težine životinja u kraćem vremenskom periodu. Ovaj proizvod u svom sastavu ima helate minerala, osim cinka koji je sadržan kao protektirani, enzime fitazu, glukanazu i ksilanazu, natrijum butirat, aromu i zaslađivač – objašnjava Višnjić. 

Premiks za tov svinja tri odsto predstavlja optimalno rešenje za efikasnu proizvodnju svinja u tovu. Ova formulacija sadrži visok nivo lizina, magnezijum oksid, butirate, kao i enzime fitazu, glukanazu, ksilanazu, celulazu i prijatne je arome. Upotrebom ovog premiksa smanjuje se broj dana do isporuke, manja je količina utrošene hrane po životinji, niže je konverzija, visok je ueo mesa po polutki, a stopa smrtnosti je niska.

Premiks za krmače dojare četiri odsto omogućava visoku mlečnost, vitalnu i zdravu prasad, visoku stopu preživljavanja legla, visoku plodnost, smanjenje stope povađanja. Životinje koje se hrane ovom smešom su dugovačnije, imaju zdrave noge, papke i urogenitalni trakt.

Zahvaljujući hi D vitaminu, kao sastavnom delu ovog premiksa, krmače su dugovačnije, jači im je skelet i lokomotorni sistem, veća je produktivnost, zdravije leglo… 

 

Beta karoten esencijalan je za normalan rast i razvoj organizma, normalnu funkciju imunog sistema, a poboljšava ovulaciju i ispoljavanje polnog žara, redukuje mortalitet embriona i povećava kvalitet embriona. 

 

Premiks za suprasne krmače četiri odsto osigurava dugovečnost životinja, zdravije zglobove i papke, nisku stopu povađanja. Zahvaljujući ovom proizvodu fetusi se pravilno razvijaju, rađaju se zdrava i vitalna prasad i smanjuje se remont, ukazuje Višnjić.