banner-image

Novi Sad daje njive u zakup besplatno i po pravu prečeg

Grad Novi Sad je uputio pozive za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na svojoj teritoriji, kao i za ostvarivanje prava njegovog korišćenja bez naknade u 2018. godini.

Pravo prečeg zakupa mogu da ostvare vlasnici sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika, višegodišnjih zasada koji se nalaze na zemljištu koje  je u državnoj svojini pod uslovom da su upisani u registar gazdinstava i da se nalaze u aktivnom statusu najmanje tri godine.

Poziv se odnosi i na vlasnike domaćih životinja koji su vlasnici ili zakupci objekata u kojima se one gaje pod uslovom da se u aktivnom statusu nalaze najmanje jednu godinu.

Za ostvarivanje prava korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini bez plaćanja naknade mogu da konkurišu  obrazovne ustanove škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove kojje primereno svojoj delatnost mogu dobiti na korišćenje do 100 hektara zemljišta.

 Fakulteti i naučni iinstituti čiji je osnivač država, kao i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija na besplatno korišćenje u narednoj godini mogu dobiti do 1.000 hektara zemljišta.

Zahteve i svu potrebnu dokumentaciju po oba poziva treba dostaviti Gradskoj upravi za privredu najkasnije do 31. oktobra.

Javni poziv za dokazivane prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta može se pogledati ovde.

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja zemljišta bez nadoknade može se pogledati ovde.

(Agrosmart)