banner-image

Varaždinsko zelje i Slavonski kulen zaštićeni u EU

Na sastanku Odbor za politiku kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda pri Evropskoj komisiji održana je i rasprava odnosno glasanje o predlogu Komisije (EU) o upisu naziva „Varaždinsko zelje“ i „Slavonski kulen/Slavonski kulin“ u Registar zaštićenih imena i zaštićenih oznaka geografskog porekla, prenosi portal SEEbiz.eu

Predlozi su jednoglasno usvojeni, a pravnu snagu će imati tek nakon objave u Službenom listu Evropske unije.

Naziv „Varaždinsko zelje“ upisuje se u registar proizvoda sa zaštićenim imenom i geografskim poreklom, a za seme i proizvode od kupusa koji se proizvode izvan definisanog geografskog područja, na oznakama se, bez vremenskog ograničenja, dopušta korišćenje naziva sorti Varaždinsko 2 i Varaždinsko 3, uz jasno isticanje zemlje porekla, bez ikakvog upućivanja na Hrvatsku.

Kada je u pitanju naziv „Slavonski kulen/Slavonski kulin“ u registar se upisuje zaštićeno ime i oznaka geografskog porekla, a Slovenačkom društvu „Celjske mesnine“ d.d. dozvoljava se korišćenje naziva „Slavonski kulen“ za označavanje proizvoda koji nije u skladu sa specifikacijom proizvoda „Slavonski kulen/Slavonski kulin“ (ZOZP) i to tokom razdoblja od pet godina od datuma stupanja na snagu uredbe.