banner-image

Novi pravilnici – da se zna šta su sokovi i šećer

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donelo je nedavno dva nova pravilnika. Jedno je Pravilnik o kvalitetu osvežavajućih bezalkoholnih pića, a drugo Pravilnik o kvalitetu šećera namenjenog za ljudsku upotrebu u kojima je propisano kakve karakteristike moraju da imaju ovi proizvodi kako bi mogli da se nađu u prometu.

U Pravilniku o bezalkoholnim pićima tačno je definisano šta se smatra ovim proizvodima i od kojih sirovina oni mogu da se prave. Takođe je definisano i pod kojim sve nazivima mogu da se stavljaju u promet zavisno od svog sastava. Tako postoje osvežavajuća bezalkoholna pića, voda sa aromom, energetsko piće, ledeni čaj, tableta za osvežavajuće bezalkoholno piće i drugo. U ova pića mogu se dodavati i mleko, med ,soja, vitamini, minerali i slično, uz obavezno navođenje dodataka, kao i poštovanje dozvoljenih količina za pojedine dodatke. U pogledu kvaliteta osvežavajućih pića propisano je i koliko maksimalno mogu da sadrže etanola, kofeina, kinina i ugljen-dioksida.

Navedeni propisi se primenjuju prvenstveno na bezalkoholna pića proizvedena u našoj zemlji dok se izuzimaju slični proizvodi uvezeni iz Turske i zemalja EU, odnosno zemalja potpisnica EFTA, pod uslovom da su legalno stavljeni u promet i da su bezbedni. Primena ovog Pravilnika počeće 18. juna naredne godine osim člana koji se odnosi na uvoz osvežavajućih pića čija primena će početi tek danom stupanja Srbije u EU.

Kada je u pitanju šećer definisani su nazivi pod kojima može da se nađe na tržištu, kao i sastav koji svaki od ovih proizvoda mora da ima. Tako se u prometu može naći beli šećer, polubeli šećer, ekstra beli šećer, rastvor šećera, rastvor invertnog šećera, sirup invertnog šećera, glukozni sirup, sušeni glukozni sirup, glukosa, fruktoza. Navodi se i da proizvodi moraju biti upakovani u ambalažu koja neće uticati na promenu njihovg sadržaja. Ovaj pravilnik na snagu stupa 1. novembra.

S.K.