banner-image

Hidroponija (ni)je organska proizvodnja

Proizvođači organske hrane u SAD koji se bave klasičnom proizvodnjom koja podrazumeva uzgoj biljaka u zemljištu organizovali su u poslednje vreme 16 protesta da bi izrazili svoje protivljenje zato što je u Americi dozvoljeno da se hidroponski proizvedena hrana sertifikuje kao organska. Poslednji i najveći u nizu protesta održan je nedavno na Floridi uoči zasedanja američkog Nacionalnog odbora za standarde u organskoj proizvodnji.

Hidroponija i akvaponija, inače, predstavljaju sisteme proizvodnje biljaka bez prisustva zemljišta, odnosno biljke se u ovim sistemima gaje na nekom drugom supstratu uz dodavanje potrebnih hranljivih materija. Ovaj sistem proizvodnje u Evropi se ne smatra organskim, dok je u Americi dozvoljeno da se ova proizvodnja sertifikuje kao organska.

Farmeri koji se u Americi bave organskom proizvodnjom na klasičan način, odnosno uzgojem biljaka u zemljištu smatraju da ovaj postupak ne može da ima alternativu kada se radi o proizvodnji zdrave hrane. Oni proizvođače koji se bave hidroponijom i akvaponijom optužuju i za nelojalnu konkurenciju jer smatraju da se ovim načinima proizvodnje postižu znatno veći prinosi uz relativno manje ulaganje ljudskog rada.

Sa druge strane proizvođači koji proizvode hranu bez upotrebe zemljišta ne žele da se odreknu organskog statusa jer ima on na tržištu omogućava postizanje znatno viših cena za svoje proizvode. Oni hidro i akvaponiju brane stavom da se u ovim proizvodnjama najracionalnije koriste hraniva i voda te se na taj način čuvaju važni resursi i proizvodi više zdrave hrane.

Sektor proizvodnje biljne hrane na hranljivim supstratima, bez zemljišta, je u Americi u stalnom porastu, a Nacionalni odbor za standarde u organskoj proizvodnji je nedavno izjavio da ima više pitanja nego odgovora kada je u pitanju određivanje statusa ove proizvodnje u budućnosti. Zbog toga je odlučeno da se donošenje odluke o tome da li će hidroponska proizvodnja i dalje moći da se registruje kao organska biti odloženo.

Hrana koja je u Americi proizvedena u hidroponskom sistemu i nosi oznaku „organska“ na tržište EU ne može biti plasirana pod tim imenom.

S.Kuprešanin

(Agrosmart)