banner-image

Novi standard čuva status kokica iz slobodnog uzgoja

EU farmeri koji uzgjaju  koke za proizvodnju jaja u sistemu slobodnog uzgoja  moći će svoje proizvode da prodaju pod etiketom „iz slobodnog uzgoja“ čak i ako zbog pretnje od izbijanja avijarne influence (ptičji grip) budu morali da duži period drže kokice u zatvorenom. Ranijim propisom EU koji je donet 2008. godine proizvođačima je zbog mogućih pretnji od izbijanja zaraze bilo dozvoljeno da jaja kokica koje nisu bile na otvorenom 12 sedmica na tržište ipak plasiraju pod nazivom „iz slobodnog uzgoja“. Novim propisom EU ovaj period dodatno je produžen na 16 sedmica.

Ova promena predstavlja odgovor EU na zabrinutost odgajivača kokica koji životinje drže na otvorenom da bi mogli da imaju ekonomske gubitke zbog toga. Naime, u slučajevima kad postoji opasnost od izbijanja zaraze avijarne influence zakon predviđa da se živina drži u zatvorenom kako bi se smanjia mogućnost da dođe u kontakt sa migratornim pticama koje su vektori zaraze.

Farmeri su smatrali da je period od 12 sedmica kratak i da bi nakon njega jaja morali da prodaju pod istim uslovima kao i ona proizvedena u kaveznom sistemu, odnosno po nižoj ceni, zbog čega bi trpeli štetu.

Inače, procenjuje se da u EU trenutno ima 390 miliiona komada živine, a od toga se 54 miliona ili 14 odsto drži u slobodnom sistemu uzgoja. Najviše kokoši se u slobodnom uzgoju drži u UK, odnosno 53 odsto ukupnog broja, u Irskoj taj procenat iznosi 40, Austriji 21, Francuskoj i Nemačkoj 18 i Holandiji 15 odsto. Proizvođači u ovim zemljama ujedno su i najviše osetili posledice mera za sprečavanje širenja ptičjeg gripa tokom 2016/2017 godine.

S.Kuprešanin