banner-image

Evropskim farmerima 433 miliona evra pomoći

Evropsak komisija  će pomoći svojim farmerima sa 433 miliona evra iz budžetskih rezervi namenjenih kriznim situacijama. Ovaj novac obezbeđen je iz dela agrarnog bužeta namenjenog direktnim plaćanjima, a farmeri će na ovaj novac moći da računaju već od 1. decembra.

Uprkos mnogobrojnim kriznim situacijama u agrarnom sektoru tokom 2017. godine fond namenjen kriznim situacijama nije u potpunosti iskorišćen, pa je odlučeno da se ovaj novac usmeri u one proizvodnje u kojima ima najviše problema kao što su voćarstvo, povrtarstvo, proizvodnja mleka i stočarstvo.

Koncept stvaranja kriznog agrarnog fonda ustanovljen je 2013. godine reformom Zajedničke agrarne politike i po prvi put je primenjen 2014. godine.

S.K.