banner-image

Do 890.000 dinara za očuvanje životinjskih genetičkih resursa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nedavno je donelo Pravilnik o podsticaju za očuvanje životinjskih genetičkih rasursa u banci gena. Ovim pravilnikom bliže se propisuje podsticaj za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaj, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku. 

Podsticaj obuhvata podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena u skladu sa posebnim propisom kojim se propisuje lista genetskih rezervi domaćih životinja i način očuvanja genetskih rezervi domaćih životinja, kao i lista autohtonih rasa domaćih životinja i ugroženih autohtonih rasa.

Pravo na podsticaj može da ostvari pravno lice i preduzetnik pod uslovom da su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu ili u Registar pravnih lica i preduzetnika za obavljanje veterinarske delatnosti. Takođe i ako ima dozvolu za korišćenje priplodnjaka za veštačko osemenjavanje, nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu i izmirio je dospele obaveze po osnovu javnih prihoda osim doprinosa.

Korisnik podsticaja u roku za realizaciju programa iz pravilnika proizvodi i konzervira 1000 doza semena. Korisnik podsticaja treba trajno da čuva konzervirani genetički materijal koji je predmet podsticaja, a koristi ga samo uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede. Podsticaj se utvrđuje u iznosu od 100 % prihvatljivih troškova.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja je 890.000 dinara po javnom pozivu. 

Maksimalni iznos podsticaja po prihvatljivim aktivnostima po grlu, odnosno jedinki za dijagnostička ispitivanja životinje u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje program mera zdravstvene zaštite životinja za tekuću godinu, koji se odnosi na priplodne životinje na gazdinstvu porekla životinje, pre ulaska u banku gena je 30.000 dinara. Pri tome transport životinje od gazdinstva porekla do banke gena, iznosi 150 dinara po kilometru, maksimalno do 1000 kilometara. Smeštaj i ishrana životinje do dobijanja rezultata obaveznih dijagnostičkih ispitivanja priplodne životinje maksimalno iznose do 20.000 dinara po grlu. Smeštaj i ishrana životinje u banci gena do okončanja eksploatacije (maksimalno 12 meseci) izose do 20.000 dinara po grlu mesečno. Dijagnostička ispitivanja životinje u skladu sa pravilnikom kojim se utvrđuje program mera zdravstvene zaštite životinja za tekuću godinu, u delu koji se odnosi na priplodne životinje iznose 180.000 dinara po grlu. Proizvodnja semena od ispitivanog grla – proizvodnja 1000 doza semena, konzervacija i čuvanje maksimalno iznose do 120.000 dinara, dok transport životinje od banke gena do gazdinstva porekla, maksimalno može da košta do 150 dinara po kilometru, maksimalno do 1000 kilometara. 
Kompletan pravilnik može se pogledati ovde.