banner-image

Plate u poljoprivredi i preradi ispod srpskog proseka

Prosečna neto decembarska zarada u Srbiji iznosila je 54.334 dinara i bila je 14,2 odsto  nominalno i realno veća nego prethodnog meseca. Zaposleni u poljoprivrednoj, niti zaposleni u prerađivačkoj industriji, nisu stigli decembarski prosek i kući su – oni kojima je zarada isplaćena, odneli tanje koverte.

Prema podacima RSZ, prosečna neto zarada u poljoprivrednoj delatnosti bila 49.150, a u prerađivačkoj industriji 53.688 dinara.

Svakako, treba naglasiti da decembarska zarada odskače od onih u ostalim mesecima i ne uzima se kao reper jer se pred kraj godine u dobrim firmama isplaćuju trinaeste plate, bonusi ili se pak zbog praznika daju plate koje bi inače bile isplaćene početkom januara. Međutim, nevolja je u tome što plate u poljoprivredi inače kaskaju za srpskim prosekom i ne dostižu ga.

Rekorderi po visini decembarske neto plate su zaposleni u računskom programiranju i konsultativnim delatnostima, gde je zabeležena plata od 267.526 dinara, što je gotovo pet prosečnih republičkih zarada.

Iza njih su finansijske usluge sa 165.740 dinara, zatim vazdušni saobraćaj sa 155.389, pa reklamiranje i istraživanje tržišta sa 143.595.

Najmanja decembarska neto plata beleži se u delatnosti putničkih agencija, turoperatera i rezervacija – 22.696 dinara. Gotovo upola manje od republičkog proseka, zabeleženo je u delatnosti iznajmljivanja i lizinga – 23.759 dinara, kao i u uklanjanju otpadnih voda – svega 25.460.

Zaposleni u popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu zaradili su u proseku  25.493, dok je prosek u pomoćnim delatnostima u finansijskim uslugama i osiguranju 25.934 dinara. Odmah iza njih su ostale uslužne delatnosti sa 28.586 dinara.

S. K.