banner-image

Kozari se suočavaju sa novom bolešću

Bolest artritis i encefaliris koza je zarazno, virusno obolenje kojem se do nedavno nije poklanjala prevelika pažnja. Međutim, to se promenilo i država je odlučila da primenom seta mera utvrdi broj obolelih životinja u zapatima i uradi kategorizaciju gazdinstava tako što će ih podeliti na ona u kojima bolest nije prisutna, druga u kojima bolest postoji, dok će se u trećoj grupi naći gazdinstva nepoznatog statusa. To će biti osnova za postepeno isključivanje obolelih grla iz proizvodnje.Ova bolest bila je centralna tema „Dana kozara“ koji su održani na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Departmana za stočarstvo.

– Ovo je podmukla bolest koja dugo može da ostane neotkrivena jer obolele životinje ne moraju da ispoljavaju nikakve simptome. Međutim, one su nosioci zaraze i prenose je na druga grla u zapatu. Simptomi bolesti su upala zglobova, mastitis, mršavljenje životinja, hronična upala pluća…Ovo obolenje je doživotno, ne može da se leči, ne postoji vakcina protiv njega, a jedina pozitivna stvar je što se ne prenosi na ljude, objasnio je učesnicima skupa dr Dejan Bugarski iz novosadskog Naučnog instituta za veterinarstvom i dodao da je jedina pouzdana  metoda za dokazivanje prisustva bolesti laboratorijska analiza.

Kada se Hrvatska uhvatila u koštac sa ovim problemom otkriveno je da je bolešću zaraženo 60-70 odsto populacije koza. Postoji opravdana bojazan da je i kod nas slična situacija. Odgajivače je najviše interesovalo kako će se prisustvo artritisa i encefalitisa odraziti na sistem budžetske podrške ovoj proizvodnji, odnosno da li će i kad biti ukinute subvencija za priplodne koze koje nose ovaj virus.

Na skupu kozara razgovaralo se i o veštačkom osemenjavanju koje takođe može da doprinese sprečavanju širenja ove bolesti, ali i da obezbedi brz genetski napredak. Zaključeno je i da je kozarima, baš kao i drugim stočarima potrebna jedinstvena asocijacija koja će im pomoći da svoje probleme uspešnije rešavaju.

Izvor:Poljoprivrednik