banner-image

Kvalitetno seme soje za sve uslove gajenja

Soja je jedna od retkih ratarskih kultura koja poslednjih dvadesetak godina beleži stalni rast proizvodnje jer je 2005. godine bilo 130.000 hektara, a sada se seje na 200.000 do 220.000 hektara. Produkt menadžer u kompaniji „Delta agrar“ Jovan Borović ističe da je soja jako interesantna proizvođačima i ima više razloga zašto su zainteresovani da je uvrste u plodored, a da se ova kompanija koja pokriva skoro trećinu potreba proizvođača u našoj zemlji, potrudila da im ponudi najpovoljnije cene semena soje.   

– Soja je sa agronomske tačke gledišta veoma dobra kultura u plodoredu, i jedan od najboljih preduseva, a sa druge strane seme i proizvodi od soje imaju stalnu tendenciju rasta tražnje. Na svetskom tržištu se tražnja iz godine u godinu povećava. Soja je kultura koja nema velike troškove proizvodnje, a ove relativno niske troškove prati cenovna stabilnost, jer poslednjih pet godina cena soja beleži blagu tendenciju rasta – kaže Borović.

On smatra da sve to opredeljuje proizvođače da seju soju i pored toga što prinosi 2017. nisu bili na nivou koji se inače postiže, pa se prema očekivanjima iz „Delta agrara“ ove sezone ne očekuju značajniji pad površina pod sojom. 

– Kao kompanija i semenska kuća koja zauzima preko 30 posto tržišta u Srbiji, našim proizvođačima za predstojeću setvu pripremili smo dovoljne količine veoma kvalitetnog semena soje sa preko 85 posto klijavosti. Ono što mi preporučujemo proizvođačima je da izbegavaju setvu semena sa tavana. Ovo seme iz prošlogodišnje proizvodnje nije dobrog kvaliteta zbog suše i ne može da iznese dobar i kvalitetan prinos – predočava Borović.

Borović naglašava da za ovogodišnju stevu poljoprivredni proizvođači svakako treba da kupe deklarisano seme, a kompanija „Delta agrar“ ima kvalitetnu semensku soju koja je proizvedena, uz racionalizaciju i odabir parcela sa navodnjavanjem.

– Dobar deo semena mi smo prošle godine proizveli na našim imanjima i na imanjima drugih veoma kvalitetnih i renomiranih proizvođača i u procesu dorade izdvojili ono što je stvarno najbolje u semenskoj proizvodnji, te smo tako kvalitetno seme ponudili proizvođačima – dodaje Borović.

Za nastupajuću setvu kompanija „Delta agrar“ je pripremila nekoliko noviteta, novih sorti iz ranih grupa zrenja, kao i dve nove sorte iz kasnijih grupa zrenja.

– Ono što je trend u proizvodnji semena soje u poslednje vreme,  je da se sa selekcija usmerava ka stvaranju sorti ranijih grupa zrenja koje u isto vreme imaju veoma visok proizvodni potencijal. Razlike u prinosima u ogledima koje smo mi imali prošle i pretprošle godine za sorte iz različitih grupa zrenja je nekih 500 do 600 kilograma, između najranijih i najkasnijih. Proizvođači tako mogu biti mirni i bez preterane bojazni sejati rane sore zrenja jer neće imati veliku razliku u ostvarenim prinosima. Mogu slobodno da se opredele za setvu sorti iz nešto ranijih grupe zrenja, zbog boljih i stabilnijih uslova proizvodnje – ukazuje Borović.

„Delta agrar“ u ponudi ima nekoliko sorti iz rane grupe zrenja dve nule (00) kao što je „Panonka“, registrovana u Srbiji krajem 2015. godine, pogodna za setvu tamo gde se mora ići na presejavanja, a pogodna je i za postrnu setvu uz obavezno navodnjavanje. Iz novije genetike visokog proizvodnog potencijala je i sorta „Pelikan“ iz nulte grupe zrenja, veoma prinosna sorta koja se odlikuje srednjom visinom stabla i vrlo krupnim semenom sa sadržajem ulja i proteina preko 60 posto, proizvodnog potencijala preko četiri tone po hektaru.

Iz nulte grupe zrenja su i nove sorte „Dana“ i „Biser“, koje pored dobrog potencijala imaju dobru prilagodljivost različitim agroekološkim uslovima proizvodnje. Borović napominje da se ove sorte mogu se sejati i na manje plodnim zemljištima, tamo gde soja nije tradicionalna kultura i ne seje se intenzivno.

-Naše veoma popularne i poznate sorte iz prve grupe zrenja su „Galeb“ i „Gorštak“ i ljudi ih rado seju – podseća Borović. – Imamo dve nove sorte iz druge grupe zrenja „Beta“ i „Volođa“. „Beta“ je vrlo specifična sorta po svojim fenotipskim karakteristikama, veoma je adaptabilna i sa izuzetno širokim reonom gajenja, kao i velikim potencijalom prinosa. „Volođa“ je takođe  veoma intenzivna sorta, koja je prošle sezone i pored svih poteškoća ostvarivala prinos i preko četiri tone po hektaru, tako da je odličan izbor za jednu stabilnu, visokoproduktivnu proizvodnju – smatra Borović.

Što se cena tiče, u „Delta agraru“ su se potrudili da pored velikog izbora sorti i visokog kvaliteta semena, budu najpovoljniji u maloprodaji.

–  To je naš doprinos proizvođačima, imajući u vidu da im je prošla godina bila veoma loša, a da sada treba da ulažu velika sredstva u narednu setvu. Želimo da sa naše strane  učinimo koliko možemo da im bar malo olakšamo – naglašava produkt menadžer u „Delta agraru“ Jovan Borović.

Irena Nađ