banner-image

Nastavlja se rast cene kukuruza

Rast cene kukuruza u trgovanju preko „Produktne berze“ iz Novog Sada je nastavljen i ove nedelje. Time je cena kukuruza došla na viši nivo u odnosu na cenu pšenice. Upravo je taj cenovni skok imao pozitivne efekte i na sam obim trgovanja, koji je u odnosu na prethodnu nedelju veći za 37,14%. Tako je ukupno u periodu od 05. do 09. marta prometovano 2.400 tona robe, finansijske vrednosti 43.307.000,00 dinara, što predstavlja finansijski rast prometa za 21,62%.

Kao i prethodne nedelje gotovo svi ugovori na kukuruz su sadržali klauzulu gratis lagera, koja važi do 30. marta, odnosno 15. aprila i 30. aprila. Tražnja je bila značajno veća nego u prethodnom. Cene kukuruza sa gratis lagerom je varirala u rasponu od 16,30 do 16,60 dinara bez PDV. Poslednjeg dana tekuće nedelje je registrovana najviša ovonedeljna cena žutog zrna na nivou od 17,10 dinara (18,81 din/kg sa PDV-om),  tako da je u proseku cena kukuruza viša za 8,87% u odnosu na onu sa kraja februara.

Svi ugovori na pšenicu, kako oni sa uključenim gratis lagerom tako i oni bez su realizovani po jedinstvenoj ceni od 16,30 din/kg bez PDV-a (17,93 din/kg sa PDV-om). Prethodne nedelje se pšenicom trgovalo po ceni od 16,20 dinara.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

100

18,81

100

18,81

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 30.3.

200

18,04

200

18,04

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 15.4.

100

17,93

100

17,93

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 30.4.

500

18,26

500

18,26

Pšenica, rod 2017.  proteini minimum 10,5%

300

17,93

300

17,93

Pšenica, rod 2017. gratis lager do 12.4.

500

17,93

500

17,93

Pšenica, rod 2017. proteini minimum 11,5%, gratis lager do 15.4.

700

17,93

70

17,93

Soja, rod 2017.

25

49,50

Soja, rod 2017. gratis lager do 30.4.

50

49,50

Seme arpadžika

0,220

924,00

 

Berzanski index PRODEX je na dan 08.03.2018. godine bio na nivou od 200,98 indeksnih poena, što je pad za 1,87 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 2,14%, a kukuruz je poskupeo 1,85%.

Dobra dinamika američkog izvoza kukuruza doprinela je rastu cene.

Sa druge strane pšenica je pod pritiskom zbog nižih izvoznih perspektiva.