banner-image

Hrana, pića i zdravstvo najviše poskupeli

Prema indeksu potrošačkih cena Republičkog statističkog zavoda posečne maloprodajnih cena robe i usluga koje se koriste za ličnu potrošnju porasle su u martu u odnosu na februar .

Cene ovih proizvoda i usluga u martu 2018. godine bile su u proseku za 0,1 odsto više, u odnosu na februar 2018. godine. Potrošačke cene u martu 2018. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su 1,4%, dok su u poređenju sa decembrom 2017. godine povećane 0,8%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2018. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića (0,5%), Zdravstvo (0,4%), kao i u grupama Alkoholna pića i duvan, Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana, Restorani i hoteli i Obrazovanje (za po 0,2%). Rast cena zabeležen je i u grupi Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva (0,1%).

Pad cena zabeležen je u grupama Rekreacija i kultura (-1,5%), Transport (-0,2%) i Komunikacije (-0,1%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.