banner-image

Porast cena i prometa svih roba

Proteklu nedelju na „Produktnoj berzi“ je obeležio velik porast prometa. Razloge pre svega možemo pronaći u usaglašavanju cena na strani ponude i tražnje. Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 1.425 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.421.000,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu količinski obim prometa je veći za 307,14 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 218,64%.

Kukuruz je i ove nedelje bio dominantan u strukturi prometa sa istrgovanih 900 tona. Cena se kretala u rasponu od 17,00-17,60 din/kg bez PDV-a. Cena je pre svega zavisila od pariteta i gratis lagera. Ponderisana ovonedeljna cena iznosi 17,34 din/kg bez PDV-a što je rast od 1,97% u odnosu na prethodnu nedelju.

Ovonedeljna pojačana tražnja za pšenicom dovela je do rasta cene. Prometovano je 200 t, uz zaključenu cenu od 17,50 din/kg bez PDV-a sa jasno definisanim kvalitetom (protein min. 12,5, gluten min. 24).  U odnosu na upoređujući podatak iz prethodne nedelje, ponderisana cena je viša za 2,94%.

U prometu zrna soje nikakvih značajnijih promena nije bilo. Ponderisana cena ove uljarice je iznosila 44,98 din/kg bez PDV-a, što predstavlja cenovni rast od 0,18%  u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.

Suncokretova sačma sa 33% proteina je prometovana po jedinstvenoj ceni od 17,30 dinara (20,76 din/kg s PDV-om), što je cenovni rast od 1,76% u odnosu na prethodnu nedelju.

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNU NEDELJU

Kukuruz prirodno suv, rod 2017.

75

18,70

75

18,70

Kukuruz veštački sušen, rod 2017.

425

19,03-19,14

425

19,03-19,14

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. vlaga do 14,5%

200

19,14

200

19,14

Kukuruz veštački sušen, rod 2017. gratis lager do 15.5.

500

19,36

200

19,36

Pšenica, rod 2017.  minimum 12% proteina

200

19,25

200

19,25

+2,94%

Soja, rod 2017.

125

49,39-49,50

125

49,39-49,50

+0,18%

Suncokretova sačma 33%

250

20,76-20,88

200

20,76

+1,76%

 

Berzanski index PRODEX je na dan 13.04.2018. godine bio na nivou od 209,28 indeksnih poena, što je rast od 2,05 poena u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je poskupela 5,57, a kukuruz je poskupeo 2,00 odsto. Strah od štete na pšenici zbog novog hladnog talasa i niska ocena stanja useva, uticali su na porast cene. Soja je na ovoj berzi u odnosu na prethodnu nedelju poskupela 4,47, a sojina sačma za 0,42 odsto.Dobra međunarodna tražnja i optimizam trgovaca u pogledu rešavanja nesuglasica sa Kinom, uticali su na cenu soje.

U Budimpešti u odnosu na prethodnu nedelju, cena kukuruza ostala je nepromenjena.

U Parizu u odnosu na prethodnu nedelju, pšenica je pojeftinila 0,45%, a kukuruz je poskupeo 0,45%.