banner-image

Počinje sezona protivgradne odbrane

Sezona protivgradne odbrane počenje 15. aprila i traje do 15. oktobra. Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa lokalnim samopravama sufinansira nabavku protivgradnih raketa u cilju zaštite useva i višegodišnjih zasada od elementarnih nepogoda kao što je grad. 

U toku je Konkurs Sekretarijata koji je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 15. maja za ddelu sredstava za sredstava za sufinansiranje inveticija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2018.godini. 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuju po konkursu iznosi do 120.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija iznose do 60% od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova investicije,odnosno vrednosti opreme.

Za podnosioce prijava: fizička lica i preduzetnike, čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, lica mlađa od 40 godina žene, fizička lica i ovlašćeno lice u pravnom licu, bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 7.000.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 76.800,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvaljivih troškova investicije jednaka 128.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Kompletan tekst konkursa može se pogledati ovde.