banner-image

Evangelička crkva u Vrbasu propada, a crkva skuplja arendu

„Na niz neispunjenih obećanja Evangeličke hrišćanske crkve da će crkva biti sanirana nedavno ih je podsetio pad većeg dela građe i fasade. Pre četiri godine, 2014. godine, u skladu sa Zakonom o restituciji, ovoj crkvi je vraćeno više od 176 hektara oranica u vrbaskom ataru, dok lokalna samouprava od 2002. godine ne uspeva da na istu crkvu primeni Zakon o planiranju i izgradnji, koji predviđa sankcije za vlasnike objekata koji predstavljaju opasnost po opštu bezbednost“, piše VOICE

U tekstu se navodi da građane Vrbasa već skoro deceniju tri table upozoravaju da je prolazak pored Evangeličke crkve, koja zajedno sa Reformatskom čini deo prepoznatljive panorame grada, opasan po život.

„Hoćemo da stavimo do znanja da su Vrbasanima, bez obzira na nacionalnu, versku i partijsku pripadnost, dve crkve u centru grada važne. Želimo da se sačuva istorija i jedan od simbola grada pre nego što neko strada. Na ovakvu građansku akciju trebalo bi blagonaklono da reaguju i crkva i gradska vlast“, rekao je za VOICE Miroslav Kovač, jedan od inicijatora peticije.

Evangelička crkva u Vrbasu je pod zaštitom pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture kao kulturno dobro. 

Izgradili su je nemački doseljenici iz Falačke 1820. godine o čemu svedoči gotovo nevidljiv akronim. 

Nemačka evangelička zajednica u Vrbasu činila je jednu od najbrojnijih, pa je Vrbas smatran evangeličkim centrom, a crkva najvećom u Vojvodini. Imovina nemačke evangeličke zajednice u Vojvodini pripala je Evangeličkoj hrišćanskoj crkvi sa sedištem u Subotici.

Dijalog o rekonstrukciji ruševnog zdanja sa subotičkom biskupijom Evangeličke hrišćanska crkva počeo je 2002. godine, a četiri godine kasnije građevinska inspekcija uputila je zvaničan poziv predstavnicima crkve na usmenu raspravu, uz opomenu da će – ukoliko se ne odazovu – snositi posledice predviđene zakonom.

Crkveni predstavnici nisu postupili po rešenju inspekcije u zakonskom roku, a ni 12 godina kasnije, četiri godine otkako im je država vratila imovinu, navodi VOICE.

Evangelička hrišćanska crkva je 2016. godine na “Luteranskom balu” povodom 500 godina od reformacije najavila da će “na proleće početi radovi na rekonstrukciji vrbaske crkve”. Zamenik biskupa Gabor Dolinski zahvalio je donatorima, a prvenstveno podršci Mađarske, ali od tada se ništa nije desilo.

Više od 176 hektara poljoprivrednog zemljišta u vrbaskom ataru vraćeno je Evangeličkoj crkvi 2014. godine, svedoče evidencija Agencije za restituciju i katastar. 

Zemlja je potom izdata u arendu privatnim licima po ceni od 35.000 dinara po hektaru, piše VOICE i dodaje da prihod koji je do sada crkva mogla ostvariti samo u vrbaskom ataru prelazi 20 miliona dinara.

„Tridesetak pripadnika evangeličke crkvene opštine u Vrbasu, koliko ih je preostalo, nadali su da će prihodi od arende već biti uloženi u crkvu koja je najveća u Vojvodini, ali i u zapušteno groblje nekada dominantne verske zajednice vrbaskih Nemaca. Pojedini su se, kažu, distancirali od subotičke biskupije upravo zbog loše komunikacije po ovom pitanju“, navodi VOICE.

„Vernici su i pre restitucije postavljali pitanja kako se troši novac: kad će biti popravljena kapija na groblju, kada će se adaptirati kapela… Ako vam se crkveni poglavar umesto na boga poziva na advokata, jasno vam je o čemu se radi. Onda to nije crkva, već kompanija“, rekao je za VOICE jedan od pripadnika evangeličke zajednice iz Vojvodine. 

Skoro dve godine otkako je u vrbaskom hotelu održan “Luteranski bal” na kojem je obećana rekonstrukcija crkve, na pitanja VOICE-a: kada počinju radovi na rekonstrukciji, iz kojih sredstava će se finansirati radovi i o kakvoj donaciji Mađarske je reč, iz Evangeličke hrišćanske crkve odgovorili su saopštenjem u kojem se navodi da je projekat odobren od strane nadležnih zavoda za zaštitu spomenika kulture krajem 2017. godine i napravljen predmer radova.

(VOICE)