banner-image

Savetodavnim službama 340 miliona iz budžeta

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2018. godinu.

Ovim programom utvrđuju se konkretne aktivnosti u 2018. godini koje se odnose na obavljanje savetodavnih poslova u poljoprivredi, područja na kojima se obavljaju ti poslovi, obim, rokovi i način sprovođenja aktivnosti, izveštavanje o izvršenim savetodavnim poslovima, način praćenja i ocenjivanja efekata rada poljoprivrednih savetodavaca, razvoj poljoprivredne savetodavne i stručne službe (PSSS), kao i izvori, raspored i način korišćenja sredstava.

Godišnji program sprovode, odnosno savetodavne poslove u poljoprivredi iz tog programa obavljaju privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija koja su registrovana u Registar privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslova i koja imaju zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa na području Republike Srbije, bez područja Autonomne pokrajine Vojvodina, u iznosu od 340.000.000 dinara obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Kompletnu uredbu možete pročitati ovde