banner-image

Podsticaji po organskom hektaru 70 odsto veći

Prema Pravilniku o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju koji je nedavn usvojilo resorno ministarstvo visina ovih sredstava utvrđuje se u odgovarajućem iznosu koji se uvećava 70 odsto od iznosa za podsticaje koji se u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju isplaćuju za osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju.

To praktično znači da proizvođači koji se bave organskom biljnom proizvodnjom ove godine imaju pravo na podsticaj u iznosu od 6.800 dinara, što je cifra koja se dobija kada se osnovni podsticaj za biljnu proizvodnju koji iznosi 4.000 dinara uveća za 70 odsto.

Pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju ima pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se bliže uređuje ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, ispunjavaju i uslov da su sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom zaključili ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji koji važi za godinu za koju se podnosi zahtev za korišćenje podsticaja. U slučaju grupne sertifikacije podnosilac zahteva treba da ima zaključen ugovor o saradnji s proizvođačem i da je u ugovoru koji je taj proizvođač zaključio sa ovlašćenom kontrolnom organizacijom podnosilac zahteva naveden kao proizvođač kooperant, u skladu sa posebnim propisom kojim se bliže uređuje kontrola i sertifikacija u organskoj proizvodnji i metode organske proizvodnje.

Podnosilac zahteva u slučaju zakupa poljoprivrednog zemljišta na kome se obavlja organska proizvodnja ili u slučaju zemljišta koje je dobijeno na korišćenje treba da ima zaključen ugovor o zakupu, odnosno o korišćenju zemljišta najmanje tri godine od dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i da u naredne tri godine od godine za koju je ostvario pravo na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju primenjuje metode organske biljne proizvodnje u skladu sa zakonom kojim se uređuje ova proizvodnja, na katastarskim parcelama za koje je ostvario pravo na podsticaje. 

Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, od 3. maja do 30. juna tekuće godine.

Maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je 136.000 dinara. 
(Agrosmart)