banner-image

Obaranje grana povećava kvalitet i prinos voća

Ova mera je danas obavezna operacija, ako želimo da se uspešno bavimo voćarstvom i da naš zasad brzo i redovno plodonosi. Obavlja se i kod koštičavog voća a naročito kod novih sorti šljiva i trešanja.

Tako je praksa pokazala da je gajenje čačanskih selekcija (Č. Rodna, Č. Lepotica pa i Č. najbolja), zatim sorta Stenlej, mnogo uspešnije ako se prvih godina vrši polaganje grana. Naime, grane kod ovih sorti prilikom porasta formiraju grane pod oštrim uglom, pa se pod teretom roda lako očenjavaju.

Da se to ne bi dešavalo, kod šljive se u prvoj godini posle sadnje razvode prve tj, skeletne grane, koje se razvijaju pod izraženo oštrim uglom. Razvođenje (povećanje ugla) obavlja se vrlo jednostavno: čačkalicama, rasponcima od drveta, metala ili plastike, štipaljkama, tegovima, kanapom ili na neki drugi način, a sve u cilju da ugao razvođenja prelazi 45 stepeni.

Najoptimalnije je razvođenje mladih lastara pod uglom od 65 do 70 stepeni, a kasnije i teret roda dodatno obara granu.
Razvođenje mladih lastara, obavlja se kod mladih voćki od kraja maja do polovine juna pa nadalje – vreme završetka intezivnog porasta lastara i prelazak u sekundarnu građu letorasta. Tme se postiže povećano formiranje cvetnih pupoljaka u prvim godinama, pa samim tim biljka ranije stupa u rodnost, a skeletne grane u osnovi dobro srastaju i ne dolazi do njihovog očenjavanja pod teretom roda.
Primenom ove mere i pravilne rezidbe, postiže se regulisana i zadovoljavajuća rodnost, visok kvalitet plodova i dug vek zasada
Izvor:PSSS