banner-image

Besplatne analize zemljišta u opštini Stara Pazova

Opštinska uprava opštine Stara Pazova i PSS Sremska Mitrovica d.o.o. su putem javne nabavke potpisale ugovor koji se odnosi na uzorkovanje i analizu kontrole plodonosti zemljišta kao i davanje preporuke za đubrenje za željene kulture. Uzorkovanje će se vršiti u svim katastarskim opštinama opštine Stara Pazova.
Zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu da se jave:
Dejanu Stepanoviću, 064/85-59-603 i
‒ Jeleni Popović, 064/85-89-616

kako bi se utvrdili spiskovi i pristupilo organizaciji uzorkovanja.
Uzorkovanje, analiza kontrole plodnosti zemljišta i davanje preporuke za đubrenje su besplatni za poljoprivredne proizvođače samo je potrebno kod prijavljivanja da saopšte sledeće podatke:
‒ broj poljoprivrednog gazdinstva,
‒ broj i površina parcele,
‒ naziv katastarske opštine i potes u kojem se parcela nalazi,
‒ strninu na kojoj će se vršiti uzorkovanje,
‒ planirane useve za naredne 4 godine,
‒ kontakt telefon za dogovor.
Uzorkovanje traje do popunjavanja broja uzoraka predviđenih ugovorom koje su potpisale Opštinska uprava opštine Stara Pazova i PSS Sremska Mitrovica d.o.o.

(Agrosmart)