banner-image

Bespovratno 22 miliona za bušenje bunara

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište raspisali su konkurs prema kojem će se iz budžeta Republike Srbije izdvojiti do 22.000.000 dinara za finansiranje do 80% iskopa illi bušenja bunara po dužnom metru namenjenih navodnjavanju useva, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Pravo na korišćenje ovih sredstava može da ostvari fizičko lice nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je u aktivnom statusu, i da je upisao u Registar parcelu namenjenu poljoprivrednoj proizvodnji na kojoj se planira iskop/bušenje bunara i da je vlasnik te parcele.
Korisnik može da ostvari pravo na sredstva ako za predmetno investiciono ulaganje ne koristi i neće koristiti podsticaje, subvencije i donacije po drugom osnovu i kod drugih organa i institucija. Može da podnese najviše jednu prijavu koja se odnosi na jedan bunar.

Iznos sredstava koji se odobrava je do 80% vrednosti po dužnom metru iskopa/bušenja bunara, odnosno do 3.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos sredstava po podnetoj prijavi koji može biti odobren je 500.000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Prijava na Konkurs podnosi se zaključno sa 1.08.2018. godine.

Detalji konkursa, potrebna dokumentacija i uslovi za konkurisanje mogu sa pogledati ovde.

(Agrosmart)