banner-image

Za opremanje farmi bespovratno milion i po

Stočari će, shodno pravilniku o podsticajima za nabavku novih mašina i opreme, iz državne kase moći da u jednoj kalendarskoj godini dobiju podsticaj do 1.500.000 dinara.

Za ostvarivanje prava na podsticaje neophodan je upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a mogu ih dobiti:

1) fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

2) preduzetnik;

3) privredno društvo;

4) zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu;

5) srednja škola;

6) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede.

Neophodno je da u Registru ima prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju).  

Za investicije koje se odnose na proizvodnju kravljeg mleka mogu da konkurišu oni koji imaju najviše 19 krava. Za investicije koje se odnose na proizvodnju ovčijeg i kozijeg mleka, potrebno je da imaju objekat upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. Za investicije koje se odnose na pčelarstvo mogu da konkurišu oni koji imaju od pet do 500 košnica pčela prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu.

Kada je o investicijima koje se odnose na proizvodnju mesa reč, ukupni kapacitet objekta upisanog u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, treba da iznosi najviše 19 goveda i/ili najviše 149 ovaca i koza i/ili najviše 29 krmača i/ili najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili najviše 399 tovnih ćurki po turnusu.

Za investicije koje se odnose na proizvodnju konzumnih kokošijih jaja, objekat mora da bude upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo. 

Podsticaji za investicije u nabavku novih mašina i opreme daju se za:

1) za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane; 

2) za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka; 

3) kojom se štiti dobrobit životinja;

4) za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

5) za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja; 

6) za pčelarstvo. 

Podsticaji se isplaćuju na osnovu rešenja direktora Uprave za agrarna plaćanja, na namenski račun korisnika podsticaja upisan u Registar. Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, a do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. 

Zahtevi za ostvarivanje prava na podsticaje podneti do dana stupanja na snagu ovog pravilnika (23. Juna) rešavaće se u skladu sa propisom koji je bio na snazi u vreme njihovog podnošenja.

Ovde možete preuzeti pravilnik, listu dozvoljenih investicija i zahtev: 

{download}150{/download}

{download}151{/download}

{download}152{/download}