banner-image

Cirkularna ekonomija stvar državne strategije

Predstavljena je i studija o cirkularnoj ekonomiji, pod nazivom „Napredak ka cirkularnoj/održivoj ekonomiji u Vojvodini“, koju je sproveo Arhus centar Novi Sad, a u okviru koje je anketirano pedeset poljoprivrednih proizvodjača iz Vojvodine.

Prema rezultatima studije, 62 odsto poljoprivrednika u Vojvodini razume da je delatnost kojom se bave jedan od zagadjivača životne sredine, ali nisu svesni svog učešća u tom zagradjenju.

Na pitanje da li su dovoljno informisani o tome kako da smanje štetni uticaj na životnu sredinu, 77 odsto anketiranih reklo je da nije, svega 11 odsto da jeste, a 12 odsto „ne zna da se odredi prema ovom pitanju“.

Predstavnica Misije OEBS-a u Srbiji Olivera Zurovic-Kuzman rekla je da koncept cirkluarne ekonomije još uvek nije dovoljno poznat, da je potrebno više znanja i edukacije, te da će za Srbiju biti izazov da ga usvoji i počne primenjivati. 

Koncept podrazumeva usvajanje novih navika usmerenih na proizvode, rekla je Zurović-Kuzman i dodala da ćemo po tom konceptu „umesto sijalice plaćati časove osvetljenja, jer ćemo sijalicu vraćati proizvodjaču, da bi je on kasnije demontirao i njene delove ponovo upotrebio ili reciklirao“. 

„Slično će biti i sa drugim proizvodima poput bele tehnike ili automobila“, istakla je ona i dodala da se „ovaj koncept sprovodi u svim sferama privrede, dok će za Vojvodinu pre svega biti zanimljivo njegovo sprovodjenje u poljoprivredi“.

Na javnoj debati je pored cirkularne ekonomije bilo reči i o upotrebi bio mase kao jednog od važnijih segmenata za ostvarivanje cirkularne ekonomije u poljoprivredi. 

Predstavljajući stanje u oblasti korišćenja bio gasa i upotrebu bio mase u regionu, predstavnica holandske nevladine organizacije CNVP u Srbiji (Connecting Natural Values and People) Dragana Djukić, istakla je da u Srbiji ima 12 biogas postrojenja.

„To je mali broj obzirom na to da je do kraja ove godine garantovana ‘feed-in’ tarifa od 17 centi po kilovatu, ali situacija nije puno drugačija ni u regionu“, kazala je Djukić.

Javna debata „Principi cirkularne ekonomije i obnovljivi izvori energije u poljoprivredi“ u organizaciji Arhus centra Novi Sad, deo je projekta koji je podržala Misija OEBS-a u Srbiji.

(Agrosmart)