banner-image

Semenska pšenica za merkantilnu, do 20 tona

Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve dala saglasnost da se za potrebe jesenje setve, omogući naturalna razmena sertifikovane semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2018 i 2019 godine.

Razmena će se vršiti, sa fizičkim licima  nosiocima aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava, ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 i ostalim pravnim licima koja su registrovana sa istom šifrom pretežne delatnosti.

Paritetni odnos kod razmene semenske za merkantilnu pšenicu roda 2018.  i 2019. godine je sledeći:

1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2018. godine.

1 kg semenske pšenice za 1,8 kg merkantilne pšenice roda 2019. godine.

 Razmena semenske za merkantilnu pšenicu odobravaće onima koji nemaju finansijska dugovanja i nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve.

 Sredstva obezbeđenja isporuke merkantilne pšenice roda 2019. godine su:

– za fizička lica nosioce aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava,  jedna blanko potpisana solo menica.

 – za ovlašćene skladištare Republičke direkcije za robne rezerve tri blanko sopstvene menice.

 – za zemljoradničke zadruge dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika, u visini vrednosti ugovora.

 – za ostala pravna lica – dokaz o upisu hipoteke I reda u javne knjige u korist Republičke direkcije za robne rezerve na nepokretnoj imovini koja je u vlasništvu dužnika.

Količina semenske pšenice koja se odobrava u razmenu:

– jednom fizičkom licu – nosiocu aktivnog poljoprivrednog gazdinstva maksimalno do 20.000 kg,

– ovlašćenom skladištaru Republičke direkcije za robne rezerve, zemljoradničkoj zadruzi i ostalim pravnim licima određivaće se na osnovu količina navedenih u podnetim zahtevima i raspoloživih količina semenske pšenice.

Zahtevi se dostavljaju u pisanoj formi preporučenom poštom na adresu Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd ili u pisarnici Direkcije na istoj adresi.U zahtevima obavezno treba navesti količinu i sortiment semenske pšenice, a za fizička lica: ime i prezime nosioca aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, adresu, registarski broj gazdinstva i kontakt telefon.

 Sorte pšenice koje se nude u razmenu, a nalaze u doradnom centru „ Best Seed Producer“ u Srbobranu su:

  • Simonida
  • NS 40 S
  • Pobeda
  • Zvezdana
  • Renesansa
  • Ilina
  •  

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na brojeve telefona u Beogradu: 011/3239-052, 3239-425, 3239-059, 3239-058 i u Novom Sadu 021/526-890.

(Agrosmart)