banner-image

Od Vinarije Kovačević posao i kuća za tri porodice

Kuća za smeštaj jedne od porodica u selu Grabovo

Vinarija Kovačević obezbeđuje dom i posao za tri porodice sa teritorije Srbije koje žele da se opredele za život na selu i rad na poljoprivrednom gazdinstvu i vinogradu. Poslodavac planira da obezbedi posao, kuću i redovnu platu za oba supružnika u selu Grabovu, opština Beočin (dve porodice) i u Irigu (jedna porodica).

Postoje uslovi da se izabranim porodicama obezbedi manja površina poljoprivrednog zemljišta (bašta) kao i uslovi za gajenje nekoliko životinja koje bi mogle da služe za ishranu porodice.

Posle određenog perioda probnog rada i upoznavanja, supružnici bi bili primljeni u radni odnos na neodređeno vreme. Angažman, prava i obaveze, kao i plate su definisane pravilnikom kompanije, kao i satnica za određenu vrstu posla, a sve u zavisnosti od sposobnosti, odnosno kvalifikacija supružnika. 

Za porodice sa decom su obezbeđeni uslovi za školovanje. U Grabovu postoji osnovna škola do četvrtog razreda kao i predškolska ustanova-vrtić. Deca do osmog razreda i srednjoškolci imaju obezbeđen prevoz do Beočina gde postoje uslovi za dalje školovanje. U Irigu postoje osnovna i srednja škola.

Zainteresovani treba da se jave Mariji Cilinšek na tel. +381 22 461 192, email: marija.cilinsek@vinarijakovacevic.com  

 www.vinarijakovacevic.com