banner-image

Simpozijum o pivu u Zrenjaninu

U periodu od 27. do 30. avgusta 2018. godine u Zrenjaninu, u okviru tradicionalne manifestacije „Dani piva“, održaće se Drugi naučno-stručni simpozijum sa međunarodnim učešćem „Pivo, pivarske sirovine i oprema“. Organizator ovogodišnjeg skupa je Udruženje pivara Srbije, uz veliki broj suoorganizatora. Glavni pokrovitelj Simpozijuma je Grad Zrenjanin na čelu s gradonačelnikom Čedomirom Janjićem. Mesto održavanja skupa je hotel „Vojvodina“ u Zrenjaninu.

Reč je o skupu čija je misija da okupi što širi krug poslenika iz oblasti pivarske industrije: eminentne naučne i stručne eksperte, tehnologe, agronome, proizvođače (velike, srednje i male), preduzetnike, ekonomiste, turizmologe, medicinare, predstavnike ministarstava i privrednih komora, kao i sve one koji su direktno i indirektno uključeni u lanac ovog moćnog biznisa i značajne privredne aktivnosti. Upravo ta raznolikost učesnika omogućiće multidisciplinarni pristup pivarstvu kao naučno-stručnoj oblasti i privrednoj delatnosti.

Metodi rada na skupu biće raznoliki: plenarna predavanja, prezentacije, radionice i okrugli stolovi, poslovni susreti. Predavači i moderatori na skupu biće eminentni profesori univerziteta iz raznih oblasti, kao i eksperti iz različitih zemalja (Srbije, Češke, Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Makedonije…). Za skup će se štampati zbornik sažetaka.

Cilj simpozijuma je da kritički preispita stanje, probleme, mesto i ulogu kao i potencijale pivarske industrije u Republici Srbiji.

Na skupu će se otvoriti najznačajniji problemi koji pogađaju i ovu oblast i to kako sa tehnološkog tako i agronomskog (sirovinskog) aspekta, ali i sa tehničkog (oprema) i organizacionog aspekta. Pri tom će se razmatrati globalni aspekti, kao i nacionalni, regionalni i lokalni. Posebno će se analizirati stanje, problemi i potencijali preduzetništva u ovoj oblasti, naročito kroz razvoj malih-kraft pivara, koje pokazuju razvojni trend.

Cilj skupa je, takođe, da kroz saznanja, zaključke i preporuke ukaže nosiocima ekonomske politike kojim pravcem treba razvijati ovu privrednu oblast, koje mere podsticaja primenjivati (poresku, kreditnu, spoljno-trgovinsku i drugu), koju legislativu koristiti u cilju što efikasnijeg funkcionisanja ovog privrednog podsistema, i drugo.

Prof. dr Radovan Pejanović,
Univerzitet u Novom Sadu

Izvor:Poljoprivrednik