banner-image

SAD želi veće kvote za izvoz mesa u EU

Evropska komisija predlaže da se pokrenu pregovori sa SAD o  kvotama za uvoz govedine koja nije tretirana hormonima iz ove države, a s ciljem da se smanje tenzije koje postoje na relaciji SAD i Svetska trgovinska organizacija.

Trgovinska razmena između EU i SAD precizirana je dogovorom predsednika EU Komisije|an Klod Junkera i američkog predsednika DonaldaTrampa od 25. jula čiji zadatak je bio da osigura dobru saradnju dve strane.

Trenutno se u EU uvozi 45.000 tona govedine koj nije tretirana hormonima i ova kvota namenjena je svima koji mogu da ispune potrebne standarde, pa tako i američkim proizvođačima.

Iako američka strana insistira na povećanju izvoznih kvota u EU, evropski komesar za poljoprivredu Fil Hogan napominje da će ove kvote ostati na istom nivou, kao i da kupci u EU ne treba da brinu jer će se iz SAD i dalje uvoziti samo kvalitetna govedina koja odgovara visokim zdravstvenim standardima i ne sadrži hormone.

Deo pregovora EU i SAD  preciziranih sporazumom iz jula odnosi se i na uvećanje trgovine sojom i prirodnim gasom čiji se uvoz iz SAD u EU u poslednje vreme rapidno povećao.

S.Kuprešanin