banner-image

Pšenice više za trećinu, očekuje se 70 odsto više kukuruza

Prema prethodnim rezultatima koje je objavio Republički zavod za statistiku sa stanjem na dan 1. septembra 2018. godine, ostvarena proizvodnja pšenice iznosi 2. 942.000 tona, što je za 29,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. Ostvarena proizvodnja malina veća je za 11,5%, a višanja za 37,5%.

Očekivana proizvodnja kukuruza iznosi 6.965.000 tona, što je za 73,3% više u odnosu na proizvodnju ostvarenu u prošloj godini. U poređenju sa prošlom godinom, očekuje se veća proizvodnja šećerne repe (2,8%), suncokreta (35,7%), soje (40,0%).

U odnosu na desetogodišnji prosek (2008–2017), proizvodnja pšenice je veća za 17,7%, kukuruza za 15,2%, suncokreta za 58,5% i soje za 47,2%, a manja šećerne repe za 9,5%.

U poređenju sa proizvodnjom ostvarenom u prošloj godini, očekuje se veća proizvodnja jabuka za 21,6% i šljiva za 30,1%. U odnosu na desetogodišnji prosek, očekuje se povećanje proizvodnje jabuka za 21,8% i šljiva za 1,8%.

Očekivana proizvodnja grožđa u Republici Srbiji manja je za 8,8% od prošlogodišnje proizvodnje, što je za 15 % manje u odnosu na desetogodišnji prosek.

Konačni podaci o proizvodnji useva, voća i grožđa u 2018. godini biće objavljeni u toku marta 2019. godine.