banner-image

Karantin za uvezene životinje traje do 30 dana

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o karantinu za uvezene životinje. Pravilnik se ne primenjuje na kućne ljubimce koji se uvoze u nekomercijalne svrhe u pratnji vlasnika ili držaoca životinja.

U karantin se stavljaju životinje koje se uvoze radi uzgoja i reprodukcije i namenjene su za proizvodnju hrane, jaja za priplod i reproduktivni materijal, kako bi se utvrdilo njihovo zdravstveno stanje, sprečilo unošenje zaraznih bolesti životinja ili novih oblika mikroorganizama u Republiku Srbiju.

U karantin se stavljaju i životinje koje se uvoze u druge svrhe osim već navedenih, ukoliko je epizootiološka situacija u državi izvoznici takva da preti opasnost od unošenja zaraznih bolesti životinja ili ne postoje zvanični podaci o epizootiološkoj situaciji u državi izvoznici.

Karantinski objekat za uvezene životinje ograđen je ogradom koja onemogućava nekontrolisani pristup ljudima i životinjama, sa strogo kontrolisanim ulazom i izlazom i postavljenom dezinfekcijskom barijerom na ulazu i izlazu. Životinje u toku boravka u karantinu treba da budu zaštićene od nepovoljnih vremenskih, fizičkih, hemijskih i bioloških uticaja. Ovaj objekat u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme treba da ispunjava uslove u skladu sa posebnim propisom kojima se uređuju uslovi za dobrobit životinja.

Karantinski objekat treba da ima odvojenu prostoriju za izolaciju povređenih i bolesnih životinja, kao i prostor za odlaganje uginulih životinja, ima obezbeđenu vodu za piće, pribor, opremu i uslove za pranje i dezinfekciju ruku za lica koja su zaposlena u karantinu, ima uslove za dezinfekciju prevoznih sredstava koja se vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje način dezinfekcije prevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke životinja, proizvodi, sirovine i sporedni proizvodi životinjskog porekla, kao i opremu za čišćenje i dezinfekciju. Karantinski objekat ima sistem za bezbedno uklanjanje otpadnih voda i sporednih proizvoda životinjskog porekla. Karantinski objekat raspolaže odgovarajućim prostorijama i opremom za presvlačenje i kupanje lica koja su zaposlena u karantinu i dovoljnom količinom lične zaštitne opreme, uključujući i odeću i obuću.

Karantin za uvezene konje, goveda, ovce, koze, svinje i krupne divlje životinje traje do završetka naređenih dijagnostičkih ispitivanja, po pravilu, u trajanju do 30 dana.Karantin za živinu, ribe, jaja za priplod, reproduktivni materijal i druge životinje traje do završetka naređenih dijagnostičkih ispitivanja, po pravilu, do 21 dan.

Ukoliko se kliničkim i dijagnostičkim ispitivanjem u toku trajanja karantina posumnja na pojavu zarazne bolesti, vreme trajanja karantina može se produžiti do utvrđivanja zdravstvenog stanja životinja.

Karantinski objekat priprema se za prijem životinja iz uvoza najmanje 14 dana pre njihovog prispeća u karantin. Karantinski objekat priprema se tako što se krug karantina, karantinski objekat i oprema za rad temeljno očiste i dezinfikuju odgovarajućim sredstvom. Za vreme karantina, ulaz u karantinski krug, dozvoljen je samo licima koja su zaposlena u karantinu, osim veterinarskih inspektora i nadležnih lica, koja sprovode naložene mere.

(Agrosmart)