banner-image

Za zaštitu od poplava kod Vajske 160 miliona dinara

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, obišao je danas radove na sanaciji leve obale Dunava, u zoni crpne stanice „Labudnjača“ kod Vajske, i tom prilikom podsetio da je Pokrajinska vlada, rebalansom budžeta u martu, opredelila značajna sredstva za ulaganja u vodoprivredni sistem Vojvodine.

„Ovde se radi o investiciji vrednoj oko 160 miliona dinara za izvođenje radova u dužini od 500 metara, koji će omogućiti da se obala Dunava zaštiti od erozije. Na taj način biće sanirana ova kritična tačka i onemogućeni prodor nasipa, kao i ugrožavanje više naseljenih mesta koja se nalaze u pozadini, a to su Bač, Vajska, Bođani, Mladenovo, Plavna, Karavukovo i Deronje.

S druge strane, na ovaj način sprečava se moguće ugrožavanje velikih poljoprivrednih površina, koje bi moglo nastati usled, eventualnog, izlivanja Dunava na ovoj lokaciji koja je specifična jer se nalazi u izraženoj konkavnoj krivini“, rekao je dr Radojević.

On je naglasio da se stabilizacijom obale obezbeđuje i zaštita objekta crpne stanice i postiže sigurnost nasipa prve odbrambene linije, kod naselja Vajska u opštini Bač.
Dr Radojević je naveo da ovakve investicije najbolje doprinose stabilnosti vodoprivrednog sistema u našoj pokrajini. On je istakao da je ovo samo jedan od konkretnih poteza Pokrajinske vlade u tom pravcu, koji pored značajnih ulaganja u sisteme za navodnjavanje i tekućeg redovno održavanje, predstavljaju naš prioritet.

Sekretar Radojević je podsetio da su osim za ovu investiciju, odobrena značajna sredstva i za sanaciju još jedne kritične tačke na reci Savi, na potezu Gomolave, gde su radovi već započeti i za koju je Pokrajinska vlada izdvojila oko 240 miliona dinara.

On je naglasio da se na ovaj način osim poljoprivrednog zemljišta i vodoprivrednih objekata, od eventualnog izlivanja Dunava, štite i svi građani ovih naseljenih mesta, kao i komunalna i saobraćajna infrastruktura, gasna i električna mreža, uz uverenje da će se nastaviti sa ovim ulaganjima, u skladu sa prioritetima koje nam delegira JP „Vode Vojvodine“.
Obilasku radova na sanaciji leve obale Dunava kod Vajske prisustvovao je i direktor JP „Voda Vojvodine“ Slavko Vrndžić.

On je rekao da je ovde reč o lokalitetu koji je jedinstven primer erozivnog delovanja reke Dunav, i objasnio da odbrambena linija koja postoji u dužini od 25,9 km od Bogojeva do Vajske može potencijalno da, sa crpnom stanicom „Labudnjača“, izazove velike probleme u slučaju izlivanja Dunava.

On je rekao da se radi na jednom klasičnom ojačanju ovog dela obale , čime se obezbeđuje dodatna stabilnost. Kako je naveo, sada se izvode radovi u dužini 500 metara, a u bliskoj budućnosti sledi ojačanje nastavka odbrambenog nasipa kod Vajske.

Završetak radova, koji u velikoj meri zavisi i od vodostaja Dunava, planiran je za polovinu decembra ove godine.