banner-image

Finansiranje poljoprivrede nedovoljno i problematično

Animacija prikazuje kako se i koliko finansiraju poljoprivreda i ruralni razvoj u Srbiji i EU i ukazuje na važne probleme i izazove. Pre svega, ukazuje na nedovoljnost domaćih podsticaja iz budžeta sa svih nivoa, u odnosu na one koje države članice EU za iste namene mogu dobiti iz budžeta EU, zatim na činjenicu da polovina opština i gradova nema lokalne programe poljoprivredne politike i na kraju da se polovina novca od zakupa poljoprivrednog zemljišta ne troši na mere zaštite, uređenja i korišćenja zemljišta, što je zakonom obavezno, već se troši nenamenski, na potrebe koje nisu u vezi sa poljoprivrednim zemljištem.

Animaciju u produkciji EC „Stanište“ možete da pogledate ovde:

{youtube}srQBk8ly1ls{/youtube}Animacija je nastala u okviru projekta „Banatska platforma“. Banatska platforma je neformalna mreža preko koje lokalne zajednice Banata, naročito udruženja građana, posredno učestvuju u pristupnim pregovorima Srbije i EU. Osnovana je 2015. godine i okuplja 27 NVO iz 16 opština Banata. To je i kanal komunikacije između centralnih organa koji učestvuju u pregovorima i lokalnih zajednica. Od centralnih organa dolaze informacije i dokumenti, dok od lokala dolaze preporuke i mišljenja. Zbog naročite privredne strukture i problema u životnoj sredini, Banatska platforma je usmerena na pregovaračka poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (veterina i bezbednost hrane) i 27 (zaštita životne sredine).