banner-image

Prodavali sumnjiv med, provukli se zbog sporosti suda

Rezultat brojnih prijava protiv firme Irikom zbog plasmana meda sumnjivog kvaliteta, konačno je rezultovao donošenjem dve pravosnažne sudske presude Privrednog suda u Beogradu sa zabranom obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda u trajanju od godinu dana, obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje livadskog meda u trajanju od šest meseci, i obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda u trajanju od šest meseci. Umesto da to bude vest zbog koje će se radovati svi pošteni pčelari Srbije, ona se pretvorila u svoju suprotnost. Jer, presude nisu izvršene niti je to više moguće zbog zastarelosti.

U saopštenju za medije koje je tim povodom izdao SPOS (Savez pčelarskih organizacija Srbije), akoje može da se pročita na web stranici ove organizacije objašnjava se  kako je došlo do ove, za pčelare veoma nepovoljne, situacije. 

Naime, Privredni sud u Beogradu je sa nedopustivim zakašnjenjem dostavio ove presude radi sprovođenja izvršenja Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, a ona nije bila u mogućnosti da ih izvrši zbog zastarelosti. 

U narednom tekstu je detaljno opisan čitav sled događaja, koji je doveo do toga, a zbog čitave situacije SPOS je danas 8. novembra, podneo krivičnu prijavu protiv osumnjičenog lica iz Privrednog suda u Beogradu. 

„Na osnovu dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja došli smo do informacija da je Privredni sud u Beogradu doneo i javno objavio dve osuđujuće presude protiv okrivljenih IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i odgovornog lica Stojadinović Zorice iz Zemuna zbog izvršenog privrednog prestupa. Oba lica, pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu, su oglašeni odgovornim i kažnjeni prema odredbama Zakona o privrednim prestupima, navodi se u saopštenju SPOS-a.

Prvom presudom, iz 2016. godine, rešavajući po optužnom predlogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od 30.04.2015, odnosno 18.04.2016. i 06.06.2016. godine, protiv okrivljenih zbog privrednog prestupa, jer nisu u svim fazama proizvodnje i prometa obezbedili uslove za kvalitet hrane, propisane članom 11. i 18, tada važećeg, Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda. Privredni sud u Beogradu ih je osudio. 

Sud je doneo i javno objavio presudu kojom je okrivljeno pravno lice, IRIKOM DOO BEOGRAD, ZEMUN i okrivljeno odgovorno lice, Stojadinović Zoricu proglasio odgovornim i osudio ih na novčanu kaznu u iznosu od 400.000,00 dinara, odnosno 50.000,00 dinara i izrekao zaštitu meru zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda i bagremovog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u trajanju od šest meseci, u roku 15 dana od pravosnažnosti presude. Ova presuda je, nakon okončanog žalbenog postupka pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu, postala pravosnažna 09.03.2017. godine, te se više nije mogla pobijati žalbom, kao redovnim pravnim lekom, odnosno kao takva se mogla dostaviti okrivljenima i time uz nepostojanje zakonskih smetnji postala izvršna. A izvršna je postala 19.04.2017. godine, što znači da je ovu presudu trebalo izvršiti, odnosno sprovesti izrečene kazne, odnosno sprovesti izvršenje zaštitne mere. Međutim, izvršenim uvidom u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica, javno dostupnoj, moglo se videti da izrečena zaštitna mera nije izvršena.

U međuvremenu je nastala zastarelost koju propisuje Zakon o privrednim prestupima.

Na osnovu člana 25. Zakona o uređenju sudova, utvrđena je stvarna nadležnost privrednog suda, te se odredbama ovog zakona propisuje da Privredni sud u prvom stepenu određuje i sprovodi izvršenje i obezbeđenje odluka privrednih sudova, a na osnovu člana 5. stava 1. tačka 1. i stava 2. Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva utvrđuje se mesna nadležnost, a to da je Privredni sud u Beogradu, privredni sud za teritoriju grada Beograda.

U saopštenju SPOS se dalje navodi da je na osnovu rasporeda poslova sudija privrednog suda u Beogradu, odeljenja za privredne prestupe utvrđeno da „Izvršenje presuda PK odeljenja vrše sudije tog odeljenja na sledeći način: Za izvršenje presuda donetih od strane 3. veća izvršni sudija biće predsednik 4. veća“, te je u ovom predmetu, po ovoj izvršnoj presudi, radi sprovođenja izvršenja izrečene zaštitne mere bio nadležan sudija Ružica Šejat, što je utvrđeno i uvidom u dokumenta dobijena u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Tek 02.04.2018. godine, Privredni sud u Beogradu, odnosno izvršni sudija, upućuje dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji, u čijem prilogu navodi da dostavlja ovu presudu. Međutim iz dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja se vidi da je dopis stavljen na poštu tek 3.9.2018. godine i otposlat primaocu. Dakle, prošlo je više od 490 dana od pravosnažnosti i izvršnosti presude, dok je navedena presuda je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji. 

U navedenom slučaju, sud je bio dužan da dostavi ovu presudu odmah po nastupanju izvršnosti, na osnovu člana 208. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, a to u vezi sa članom 234. istog zakona, koji propisuje da sud koji je u prvom stepenu izrekao meru bezbednosti zabrane vršenja delatnosti dostavlja pravnosnažnu odluku organu nadležnom za izdavanje dozvole ili odobrenja za vršenje određenog poziva ili samostalne delatnosti, nadležnom inspekcijskom organu, nadležnom organu za vođenje privrednih registara i poreskoj upravi.

Zakon o centralnoj evidenciji privremenih ograničenja prava lica registrovanih u Agenciji za privredne registre u članu 10. stavu 2, između ostalog, propisuje i rok za upis u Centralnu evidenciju, te predviđa da nadležni sud bez odlaganja dostavlja Agenciji, radi upisa podataka, pravnosnažnu ili izvršnu odluku kojom je izrečena zabrana ili mera bezbednosti u sudskom postupku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija ili drugi postupak, a registrator je dužan da podatke o privremenom ograničenju upiše u Centralnu evidenciju u roku od pet dana, a najkasnije sledećeg radnog dana ako rok ističe neradnog dana ili na dan državnog praznika. 

Takođe, na sličan gore opisani način, Privredni sud u Beogradu, odnosno izvršni sudija, po našim saznanjima iz dokumenata dobijenih u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, (ni)je postupio i po drugoj presudi, odnosno to kada je trebalo izvršiti zaštitnu zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda i livadskog meda u objektu okrivljenog pravnog lica. Ovom drugom presudom, protiv okrivljenih IRIKOM DOO BEOGRAD, i odgovornog lica Stojadinović Zorice iz Zemuna, doneta je presuda zbog privrednog prestupa, jer nisu u svim fazama proizvodnje i prometa obezbedili uslove za kvalitet hrane, propisane članom 11. i 18, tada važećeg, Pravilnika o kvalitetu i drugim zahtevima za med, druge pčelinje proizvode, preparate na bazi meda i drugih pčelinjih proizvoda. Privredni sud u Beogradu ih je osudio na novčane kazne i izrekao zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda i livadskog meda u objektu okrivljenog pravnog lica u Zemunu, u Ul. Sremski front broj 7, u trajanju od šest meseci.

Ova presuda je, nakon okončanog žalbenog postupka pred Privrednim apelacionim sudom u Beogradu, postala pravosnažna 19.07.2017. godine, i uz nepostojanje zakonskih smetnji postala je izvršna. A izvršna je postala 13.10.2017. godine, što znači da je ovu presudu trebalo izvršiti, odnosno sprovesti izrečene kazne, odnosno zaštitne mere.

Izvršenim uvidom u Centralnu evidenciju privremenih ograničenja prava lica, javno dostupnoj, za okrivljeno pravno u pogledu izrečene zaštitne mere moglo se videti da nije izvršena. Takođe je nastala zastarelost koju propisuje Zakon o privrednim prestupima u članu 39. stavu 2.

 I u ovom slučaju, dakle, posle više od 320 dana od pravosnažnosti i izvršnosti presude, navedena presuda je dostavljena Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinu, Veterinarskoj inspekciji.

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede zbog zastarelosti nije mogla da izvrši zaštitnu meru zabrane obavljanja delatnosti ni po jednoj od ove dve presude, po kojima, da su presude izvršene, Irikom ne bi mogao da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje bagremovog meda u trajanju od godinu dana, kao ni da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje livadskog meda u trajanju od šest meseci, kao ni da obavlja delatnost obrade, prerade, skladištenja i prodaje lipovog meda u trajanju od šest meseci. 

SPOS je, u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku, podneo krivičnu prijavu protiv sudije Privrednog suda u Beogradu, Ružice Šejat, postupajućeg izvršnog sudije za sprovođenje izvršenja izrečenih zaštitnih mera u obe gore označene presude, zbog postojanja osnova sumnje da u sudskom postupku nije postupala u skladu sa zakonom i na taj način prekršila zakon i izvršila krivično delo kršenje zakona od strane sudije na drugi način iz člana 360. KZ.

(Agrosmart)