banner-image

U planu uvođenje poreza na seoski turizam

Pred poslanicima Skupštine Srbije nalazi se set poreskih zakona. Ukoliko bude usvojeno ono što je predloženo, građane Srbije čekaju brojne izmene. Neke će doneti nove namete, ali biće i olakšica. To se posebno odnosi na odredbe Zakona o porezu na dohodak građana.

Obveznici poreza na dohodak postaće svi oni koji se bave seoskim turizmom u objektima domaće radinosti. To se odnosi na salaše, etno-sela, vajate i slične turističke kapacitete. Osnovica za oporezivanje biće pet odsto od mesečne prosečne plate u Srbiji za prethodnu godinu. Ta osnovica će se množiti brojem pojedinačnih ležaja i odgovarajućim koeficijentima prema turističkoj kategorizaciji smeštaja.

Tu izmenu predložilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, a cilj je suzbijanje nelegalnog rada u oblasti seoskog turizma, što je, očigledno, uzelo maha.

Izmene istog zakona predviđaju olakšice za zaposlene u kompaniji koja je emitovala hartije od vrednosti. Oni koji su ih kupili, a pod povlašćenim uslovima, biće oslobođeni plaćanja poreza na zarade. Na taj način zakonodavac želi da pomogne postizanju boljih poslovnih rezultata i razvoju tržišta hartija od vrednosti.

Popust stiže i za korisnike stambenih kredita koji spadaju u kategoriju problematičnih. Ukoliko klijent i banka uspeju da postignu vansudsko poravnanje, pa klijent zbog otpisa dela dugovanja ostvari prihod, ta suma će biti izuzeta od oporezivanja. Ta novina ima za cilj da pomogne smanjenju NPL-ova kod nas.

Jedna od novina usmerena je i na podršku poslodavcima koji pomažu mladim roditeljima. Plaćanja sadašnje stope od deset odsto trebalo bi da budu oslobođeni svi poslodavci koji finansijski pomognu mladim roditeljima. Olakšica se odnosi na sumu do visine jedne prosečne plate.

Predložene izmene idu naruku i budućim dobitnicima igara na sreću i raznih lutrija. Sada su oni oslobođeni plaćanja poreza na sumu do 11.684 dinara. Ukoliko predložene izmene prođu skupštinksu proceduru i usvoje se, to oslobođenje se prilično multiplikuje. Srećni dobitnici mogu računati na to da neće platiti ni dinara poreza ukoliko im dobitak ne prelazi 100.000 dinara.  

Poslodavci koji u okviru programa dualnog obrazovanja primaju učenike na praksu takođe mogu očekivati olakšice. Oni će biti oslobođeni plaćanja poreza na naknade i nekih davanja za učenike. Zakonodavci očekuju da će na taj način motivisati kompanije da se uključe u programe dualnog obrazovanja. 

Sledeća olakšica odnosi se na toškove za rekreaciju. Poslodavci će biti oslobođeni plaćanja poreza na izdatke koje imaju da bi zaposlenima omogućili rekreaciju. Tu spadaju izdaci za izgradnju prostora i nabavku opreme za rekreaciju, kao i troškovi za kolektivnu rekreaciju zaposlenih. To su, na primer, plaćanje karata za bazene ili članske karte za teretanu i slično. To se odnosi i na organizaciju sportskih događaja. Ni na troškovi za razne „ijade”, po svoj prilici, neće biti poreskog nameta. Ta novina se donosi da bi se uticalo na bolje zdravlje zaposlenih, ali i na to da međuljudski odnosi budu bolji. 

Hoće li to pomoći da se ti programi omasove, a zaposleni druže, ostaje da se vidi. Mnogi će se uz te novine setiti prošlih vremena kada je finansiranje rekreacije radnika bilo uobičajena stvar.
Izvor: Dnevnik