banner-image

Kukuruz našao kupce uz gratis lager

Drugu nedelju za redom na „Produktnoj berzi“ nastavljena je stagnacija cena. Kukuruz je u odnosu na ostale primarne poljoprivredne proizvode, uzeo apsolutni primat u trgovanju na organizovanom robno-berzanskom tržištu.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 2.000 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 32.230.000,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je viši za 94,17%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 2,52%.

Ponude pšenice od 20,50 do 21,00 din/kg bez PDV-a nisu pronalazile svoje kupce. U odnosu na prethodni konstantan dvomesečni rast, ponude po ovim cenama ukazuju na korekciju cene pšenice.

Kukuruzom se trgovalo sa klauzulom „gratis lager do kraja februara“ po cenama od 14,60 do 14,70 din/kg bez PDV-a. Za razliku od pšenice koja je imala konstantan rast prethodna dva meseca žuto zrno nije doživljavalo značajne cenovne oscilacije.

Soja ove nedelje beleži odsustvo trgovanja. Ponude soje zrna po cenama od 37,40 din/kg bez PDV-a i višim, nisu rezultirale realizacijom.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

 

ROBA

PONUĐENA KOLIČINA (t)

CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t)

ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM

PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD

Kukuruz veštački sušen, rod 2018. 

100

16,06

Kukuruz veštački sušen, rod 2018.  gratis lager do 28.2.

2000

16,06-16,17

2000

16,06-16,17

Kukuruz rod 2018. gratis lager do 31.3.

500

16,50

Pšenica rod 2018. minimum 11,5% proteina

100

22,55

Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina, gratis lager do 31.1.

2000

23,10

Pšenica rod 2018. hl 71,5kg, minimum 11,5% proteina

300

22,33

Soja, rod 2018. gratis lager do 28.2.

100

41,80

Stočno brašno 30/1

25

14,40

Stočno brašno 25/1

25

14,16

Stočno brašno, rinfuz

25

13,80

 

Berzanski indeks prodex je na dan 20.12.2018. godine bio na nivou od 203,55 indeksnih poena, što predstavlja stagnaciju u odnosu na prethodnu nedelju.

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica (martovski fjučers) pojeftinila za 0,79%, a kukuruz (martovski fjučers) za 0,05%. Nedovoljno pokazatelja da američka pšenica na međunarodnom tržištu preuzima udeo ruske, doveli su do pada cene. U odnosu na podatak iz prethodne nedelje naovoj berzi soja je pojeftinila 1,50%, a sojina sačma (januarski fjučers) za 0,55%.

Slabljenje efekta od kupovine američke soje od strane Kine i neizvesnost budućih odnosa SAD i Kine, uticali su na kretanje cene soje.

U Parizu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica pojeftinila za 0,72%, a kukuruz je poskupeo za 0,42%.