banner-image

Beograd daje u zakup poljoprivredno zemljište

Sekretarijat za privredu Beograda raspisao je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Beograda.

Zemljište koje se daje u zakup nalazi se u opštinama Barajevo, Voždovac, Grocka, Mladenovac, Zvezdara, Zemun, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Sopot, Rakovica, Surčin i Čukarica, a obuhvaćeno je Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritorija Beograda za 2018. godinu.

Uvid u dokumentaciju može se izvršiti u zgradi Sekretarijata za privredu Gradske uprave, u Ulici Kraljice Marije broj 1. 

Zemljište se izdaje u viđenom stanju. Sve troškove koji nastanu po osnovu zakupa i korišćenja poljoprivrivrednog zemljišta u državnoj svojini snosi lice koje dobije to zemljište u zakup, odnosno na korišćenje. Zemljište se daje u zakup i na korišćenje isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.

Pravo na učešće na tenderu imaju sva pravna i fizička lica koja ispune tražene uslove, a rok za podnošenje prijave je 18. januar u 15 časova.

Tekst oglasa i potrebna dokumentacija mogu se preuzeti sa sajta www.beograd.rs

(Agrosmart)