banner-image

Penzioneru od 70 godina državne njive u zakup na tri decenije

„Na licitaciji za dodelu oko 90 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u selima Stajićevo, Klek i Taraš mogli su da učestvuju samo oni koji su unapred znali za nju i pripremili su elborat“, rekao je Kleut.

Dodao je da je „strašno šta se radi jer je zemljište dobio penzioner od 70 godina da sprovede investiciju od 30 godina“.

„Nemoguće je da je taj čovek za četiri dana spremio elaborat i da će za 30 godina investirati milion evra. Koliko taj čovek treba da živi da bi realizovao tu investiciju“, rekao je Kleut.

To udruženje poljoprivrednika je pre nekoliko dana na Upravnom sudu u Novom Sadu oborilo rešenje Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu Vojvodine kojim je firmi Food planet na 30 godina u zakup dodeljeno 900 hektara zemlje.

Kleut je rekao da su vlasnici firme Food planet Marko Kešelj i Mladen Pešut, prema podacima Agencije za privredne registre, sa 50 dinara osnovali tu firmu za trgovinu na veliko i malo kojoj su često menjali sedište.

„Kako je Komisija za davanje saglasnosti o investicionom planu za realizaciju zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta pri Ministarstvu poljoprivrede mogla da takvoj firmi dodeli status investitora, što je bila tražena referenca za zakup 900 hektara zemljišta“, upitao je Kleut.

Komisija je, kako je rekao, predložila da tu odluku usvoji Skupština grada Zrenjanina, što je i učinila, a zatim je rešenje o dodeli zemljišta u zakup doneo Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu.

Dodao je da je presuda konačna i Upravni sud od Pokrajinskog sekretarijata traži da namiri sudske troškove od oko 367.000 dinara.

On je rekao da je tužba podneta u januaru prošle godine i da su tada podnete još dve tužbe protiv rešenja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu kojim se firmi Tenis invest, koju je u Srbiji osnovlo nemačko preduzeće Tenis, dodeljuje u zakup 2.470 hektara poljoprivrednog zemljišta na 30 godina.

Ta firma, kako je rekao, u Srbiji takodje nije realizovala ni jednu investiciju, ima jednog zaposlenog radnika, a račun joj je u blokadi. Kleut je rekao da je domaćoj firmi Farmer 023 koja takodje nema „status investitora“ dodeljeno u zakup oko 70 hektara. Sud, prema njegovim rečima, još nije održao ni jedno ročište po tužbama na rešenje kojim se zemljište dodeljuje u zakup firmi Tenisa u Srbiji i domaćem preduzeću Farmer 023.
  
Pravo prvenstva zakupa, odnosno davanje u zakup državnog zemljišta investitorima, novina je koja je uvedena Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, usvojenim krajem 2015. godine kojim je omogućeno da firme koje imaju investicioni plan bez licitacija uzmu u zakup na 30 godina poljoprivredno zemljište u državnoj svojini. 

Postupak davanja zemljišta u zakup investitorima, regulisan je vladinom uredbom, koja izmedju ostalog propisuje da su posebna merila za ocenu investicionog plana reference podnosioca zahteva, vrsta i iznos investicije i predvidjeni broj novootvorenih radnih mesta.

(Beta)