banner-image

Bespovratno 190 miliona za uređenje atarskih puteva u Vojvodni

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini.

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na uređenju atarskih puteva i otresišta. Cilj konkursa je uređenje atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sa izradom završnog sloja od čvrstih kompaktnih materijala, najmanje do nivoa tucanika ili struganog asfalta i uređenje otresišta.  

Pod atarskim putem podrazumeva se saobraćajna površina koja je dostupna većem broju korisnika, koju nadležni organ proglasi nekategorisanim putem i koja je upisana u katastar nepokretnosti kao nekategorisan put, a doprinosi racionalnom korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Pod otresištem podrazumeva se površina neposredno pre priključka nekategorisanog puta s javnim putem više kategorije, uređena tako da se na njoj uklone sve nečistoće s vozila čije bi iznošenje na javni put ugrozilo bezbednost saobraćaja. 

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 190.000.000,00 dinara. Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste do 20.000.000,00 dinara. Sredstva se  kao bespovratna  dodeljuju korisnicima do 50% od ukupno prihvatljivih troškova (bez PDV-a).

Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. PDV plaća korisnik sredstava. Namena sredstava jeste sufinansiranje troškova radova i materijala za uređenje atarskih puteva, prilaznih atarskih puteva i otresišta, a u koje spadaju pripremni, zemljani radovi i radovi na izgradnji kolovozne konstrukcije od čvrstih kompaktnih materijala. U okviru uređenja atarskih puteva i prilaznih atarskih puteva sufinansiraće se uređenje atarskih puteva tucanikom, struganim asfaltom, asfaltom, betonom i metodom stabilizacije hidrauličnog veziva.

U okviru uređenja otresišta sufinansiraće se izrada rebrastog ostresišta od armiranog betona, u širini od najmanje 5 metara i u dužini od najmanje 40 metara, ukoliko se ukršta, odnosno priključuje sa državnim putem I reda, 20 metara sa državnim putem II reda i 10 metara sa opštinskim putem i ulicom, računajući od ivice kolovoza. 

Pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine. Jedinice lokalne samouprave mogu da podnesu jednu prijavu s pregledom atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira.

Konkurs je otvoren zaključno sa 23.04.2019. godine.
Prijava na konkurs koja se može preuzeti s veb-stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, s potpisom gradonačelnika ili predsednika opštine.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno. Sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa biće preneta nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV. 

Korisnik sredstava dužan je da iskoristi dodeljena sredstava do 30.09.2019. godine.

Tekst konkursa, obrazac prijave na konkurs i Pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za uređenje atarskih puteva i otresišta mogu se preuzeti sa zvanične internet strane Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

(Agrosmart)