banner-image

Ratari oprez: Visoka brojnost sive repine pipe

Na području Vojvodine, usevi šećerne repe koji su posejani u prvoj dekadi marta su nikli, dok je na nekim parcelama setva još uvek u toku.

Na starim repištima se registruju visoke brojnosti sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Sa porastom temperatura očekuje se njena migracija ka novim repištima.  

Preporučuje se svakodnevno obilaženje novoposejanih repišta i praćenje  prisustva repine pipe na njima. Useve treba obilaziti u najtoplijem delu dana kada su pipe i najaktivnije.

Ukoliko se registruje 0,1-0,3 odrasle jedinke sive repine pipe po metru kvadratnom preporučuje se primena insekticida.

U ovim početnim fazama razvoja, kada su biljke šećerne repe tek nikle, primena insekticida koji u sebi imaju sistemičnu komponentu nije opravdana, iako su samo oni registrovani za suzbijanje ove štetočine. Oni se mogu koristiti kasnije, kada biljke formiraju prve stalne listove (Pyrinex super, Nurelle-D, Konzul, Savanur EC i dr.).

Dok su biljke u fazi nicanja i kotiledonih listova, mogu se koristiti insekticidi kontaktnog delovanja koji su registrovani u usevima šećerne repe kao što su Talstar 10-EC, Bifenicus, Fobos-EC, Grom, Karate Zeon, Cipkord 20-EC i dr.

Izvor:PIS