banner-image
banner-image

Ogromna tražnja za kukuruzom na berzi

Tokom nedelje na novosadskoj Produktnoj berzi trgovano je pšenicom i kukuruzom dok je soja izostala iz trgovanja.

Velik pritisak na strani tražnje za kukuruzom, a nakon toga pritisak na strani prodaje rezultirao realizacijom tek krajem nedelje. Ono što treba napomenuti od dešavanja na stranim tržištima je značajno kašnjenje setve kukuruza i soje u SAD zbog obilnih padavina, što će se sigurno odraziti na prinose, a samim tim i na cene.

Ukupan promet na „Produktnoj berzi“ za ovu nedelju je iznosio 1.575 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 31.278.500,00 dinara. U odnosu na prethodni upoređujući period količinski obim prometa je manji za 59,33%, dok je finansijska vrednost prometovane robe niža za 56,63%.

Početkom nedelje ogromna tražnja za kukuruzom pomerala je tržište sa cenama na gore. Nakon toga došlo je do pada potražnje i povećane ponude što je smanjilo pritisak na rast cena. Kukuruz je trgovan krajem nedelje po cenama 15,90 din/kg bez PDV-a sa vlagom do 14,5% i sa klauzulom „fco-luka“ po 16,10 din/kg bez PDV-a.

Cena pšenice se kretala u rasponu od 23,50 do 24,00 din/kg bez PDV-a. Kod pšenice  je i dalje najveći problem kvalitet, odnosno teško se dolazi do kvalitetnije pšenice. Ponderisana cena je iznosila 23,63 din/kg bez PDV-a (25,98 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodni posmatrani period cena hlebnog zrna je viša za 0,82%.

Potražnja za zrnom soje po cenama od 35,50 din/kg bez PDV-a i ponuda po cenama od 36,20 din/kg bez PDV-a nije rezultirala realizacijom.  Ovo je jasan signal pomeranja cene soje u pozitivnom smeru.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u tabeli:

ROBA PONUĐENA KOLIČINA (t) CENA PONUDE DIN/KG SA

PDV-OM

ZAKLJUČENA KOLIČINA (t) ZAKLJUČENA CENA DIN/KG SA PDV-OM PROMENA U ODNOSU NA PRETHODNI PERIOD
Kukuruz, rod 2018. 1500 16,72-17,60
Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5% 2350 16,83-17,60 150 17,49
Kukuruz, rod 2018. vlaga do 14,5%, fco-luka 1000 17,71 1000 17,71
Pšenica rod 2018. minimum 12% proteina 5025 25,30-26,62 350 25,85-26,40 +0,82%
Pšenica rod 2018. minimum 11,5% proteina 125 24,31-25,30 50 25,30
Stočni ječam, rod 2018. 200 22,88
Ovas, rod 2018. fco-kupac 50 37,40
Mešana pšenica za stočnu hranu i spelta 100 22,00 25 22,00


Berzanski indeks prodex je na dan 30.05.2019. godine bio na nivou od 211,87 indeksnih poena, što predstavlja rast  1,43 indeksnih poena u odnosu na prethodni posmatrani period.

 

U Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica poskupela 9,40%, a kukuruz za 11,96%.

 

Uporne padavine u SAD su dovele ne samo do kašnjenja prolećne setve bez presedana, nego počinje i da se javlja zabrinutost da će to uticati i na kvalitet ozime pšenice. To se odrazilo na kretanje cena.

 

Na berzi u Čikagu je u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, soja poskupela 8,23%, a sojina sačma 10,16%. Kašnjenje setve soje je uticalo na kretanje cena.

 

U Parizu u odnosu na podatak iz prethodne nedelje, pšenica je poskupela 5,56%, a kukuruz za 2,78%. Rast cene kukuruza je ograničen uvozom iz Ukrajine.