banner-image

GMO, mleko i svinjska kuga kočnice ka EU

Na sedmoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU, održanoj 10. juna 2019. u Skupštini Srbije, podnet je izveštaj i o ostvarivanju usaglašavanja iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbednosti hrane, veterinarskoj i fitosanitarnoj politici i ribarstvu – poglavljima 11,12 i 13.

Po rečima člana radne grupe u Mreži za ruralni razvoj Branislava Gulana veoma malo je urađeno u ovoj godini u odnosu na 63 preporuke koje je Nacionalni konvent dao 2018.

-Kada je reč o Poglavlju 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, u izveštaju se konstatuje da Srbija nije dovoljno spremna za pregovore. Takođe, ocenjuje se da nije ostvarila nikakav napredak ni u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike – u Poglavlju 12 – ukazuje Gulan. – Poziva se Srbija da izradi sveobuhvatnu strategiju transpozicije implementacije i sprovođenja u oblasti bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike. Takođe, poziva se na suštinsko jačanje administrativnih kapaciteta u ovoj oblasti, kao i na konzistentnu primenu i unapređenja metode procene rizika prilikom graničnih inspekcija.

Gulan ukazuje ne to da je posebno naglašeno da je Nacionalna referentna laboratorija otvorena, ali još uvek nije akreditovana kako bi mogla da obavlja kontrolu mleka.

Takođe, da Srbija treba da se odredi prema dinamici iskorenjivanja klasične kuge svinja. Od nas EU traži i da usvojimo strategiju upravljanja otpadom životnjskog porekla, a jedna od ozbiljnih zamerki je i to što nema napretka u usklađivanju Zakona o GMO, dodaje on.

Kada je o Poglavlju 13 reč, ocenjeno je da je u oblasti ribarstva Srbija ostvarila određeni napredak i to usvajanjem pravilnika o sertifikaciji izlova.

Konstatuje se da je potrebno da Srbija izradi Akcioni plan kojim će se obezbediti puna kompatabilnost do pristupa EU, a pogotovo o pitanjima organizacije tržišta, akvakulture, prikupljanja podataka i mera kontrole ilegalnog, neprijavljenog i neregulisanog ribolova, kaže Gulan.

M. L.