banner-image

Država u borbi protiv uzurpatora poljoprivrednog zemljišta

Prema evidenciji Uprave za poljoprivredno zemljište, do sada je na području Srbije 17 lokalnih samouprava sprovelo postupak skidanja i prodaje bespravno zasnovanog useva na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

Tokom 2017/2018, postupak skidanja i prodaje useva je sproveden na površini od 122 hektara u opštinama Čoka, Irig, Kanjiža i Srbobran. Na veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište navode da podaci za 2018/2019 nisu konačni, jer lokalne samouprave tek treba da dostave ažurirane informacije.

Što se tiče Zapadnobačkog okruga, Sombor je među prvima počeo sprovođenje Zakona, obzirom da ova opština ima velike površine državnog poljoprivrednog zemljšta, koje daje u zakup. Nakon što je usvojena izmena Zakona o poljoprivrednom zemljištu 2015. godine, Grad Sombor je doneo skupštinsku odluku 2016. godine i iste počeo da skida useve sa državnog poljoprivrednog zemljišta koje su uzurpirane i za koje nije bio plaćen zakup.

Za četiri sezone skinut je prinos sa oko 1.400 hektara, a u prošloj godini gradska kasa prihodovala je 1.375.000 dinara. Sa druge strane, budžeti države, pokrajine i lokalnih samouprava, koje su skidale useve tokom ove godine napunile su kasu sa 371.332 evra. 

„Uzurpatori se uglavnom ne otkriju osim u jednom slučaju, u Aleksa Šantiću, kada je uzurpator bio „AD Aleska Šantić“, koji je sada u stečaju. Kada se otkrije ko je počinilac, odnosno uzurpator, po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu on je dužan da plati naknadu u trostrukom iznosu od prosečno postignute cene u Zapadnobačkom okrugu kod nas, a ove godine je cena 460 evra po hektaru“, izjavio je za RTV Predrag Džomba iz Odeljenja za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u Somboru.

„Situacija je bolja iz godine u godinu u našu korist. Ove godine imamo neizlicitiranih 2.800 hektara i većina je neobradivo poljoprivredno zemljište, trstici i kanali“, potvrdio je Dako Radulović, član Gradskog veća za poljoprivredu.

Tokom prošle godine, u Somboru je doneto šest odluka, a skinuti su usevi sa 305 hektara uzurpiranih površina. Prihod od useva, ističu usmerava se u obnovu atarskih puteva i protivgradnu zaštitu.

„Od toga smo skinuli 16 tona strnih žita, i 105 tona soje za Grad Sombor. Ove godine je doneto samo četiri odluke o skidanju useva i realizacija je u toku, a akciju nastavljamo i kada dođu jesenji usevi“, kaže Darko Radulović, član Gradskog veća za poljoprivredu.

„Mi smo predvideli u našoj odluci, a među prvima smo u zemlji koji su je doneli, a mnoge opštine su preuzimale naš model, da se za poslove skidanja, pošto mi ne raspolažemo sa poljoprivrednom mehanizacijom, angažuju poljoprivredna gazdinstva iz neposredne blizine tog poljoprivrednog zemljišta sa koje se skida usev, a takođe, gleda se da se kao skladištar izabere najbliže skladište po principima ekonomičnosti, a cene usluga se plaćaju po cenovniku Zadružnog Saveza Vojvodine“, istakao je Džomba.

U Ministarstvu poljoprivrede podvlače za RTV da Republika Srbija pokazuje nultu toleranciju na svako bespravno korišćenje državnog zemljišta.

Ministarstvo poljoprivrede je uvelo najnovije digitalne tehnologije u proces upravljanja državnim zemljištem putem satelitskih snimaka, te će predmet inspekcijskih provera biti doslovno svaka uzurpirana parcela na terenu. Imajući u vidu podatke kojima raspolažemo upotrebom satelita, na terenu se bespravno koristi između 1 i 2 posto celokupnog državnog zemljišta što nije značajan postotak, ali je i dalje značajna površina i plan je da se merama od ove godine utiče na uzurpatore da se već tokom sledeće godine uzurpacija svede na beznačajne površine.

Prema evidenciji republičke poljoprivredne inspekcije u 2018.g. utvrđene su neregularnosti na oko 4000 hektara, podnete su 74 krivične prijave, dok je u prvoj polovini ove godine uzurpirano 2800 ha, a podneta 31 krivična prijava.