banner-image

Doneta naredba o merama za suzbijanje afričke kuge svinja

Ministarsto poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Naredbu o izmenama i dopunama naredbe o preduzimanju mera za sprečavanje unošenja, pojave, otkrivanja, širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti afričke kuge svinja (pestis suum africana) u Republiku Srbiju. Ova naredba stupila je na snagu 16. avgusta.

U izmenjenoj Naredbi se navodi da „Za uvoz i provoz pošiljki ministarstvo nadležno za poslove veterinarstva izdaje rešenje po zahtevu stranke, koja uz zahtev podnosi i međunarodni veterinarski sertifikat zemlje izvoznice i prateći dokument izdat od zemlje izvoznice, u skladu sa uslovima i standardima Evropske unije i Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja – Office International des Epizooties (u daljem tekstu: OIE), kojom se garantuje status zemlje, odnosno područja (regiona) slobodnog od afričke kuge svinja“.

Analizom rizika prema izmenjenoj Naredbi utvrđuje se:

1) namena za koju će se koristiti pošiljke živih svinja, svinjskog mesa, proizvoda i sporednih proizvoda poreklom od svinja;

2) geografske i druge karakteristike zemlje izvoznice, odnosno zemlje provoza koje utiču na pojavu, širenje i opstanak bolesti;

3) postojanje zemlje i područja bez zarazne bolesti AKS (slobodnih od AKS), na osnovu rezultata sprovedenog nadzora i dijagnostičkih ispitivanja na celoj teritoriji zemlje izvoznice u populaciji domaćih i divljih svinja, u skladu sa preporukama i standardima OIE i propisima Evropske komisije;

4) istovetnost u radu veterinarske službe zemlje izvoznice i veterinarske službe u Republici Srbiji koja pored ostalog ukazuje da je pošiljka pre utovara pregledana i ispitana i da zadovoljava uslove u skladu sa preporukama i standardima OIE, propisima Evropske komisije i posebnim propisima iz oblasti veterinarstva Republike Srbije;

5) istovetnost mera u Republici Srbiji i zemlji izvoznici, odnosno u zemlji provoza na suzbijanju AKS.

Zemlje, odnosno područja (regioni) iz kojih je dozvoljen Uvoz i provoz pošiljki dozvoljava se iz sledećih zemalja:

1) zemlje, odnosno područja (regioni) istorijski slobodni od AKS u kojima nikada nije potvrđena bolest AKS i prisustvo virusa bez evidentnog rizika od pojave bolesti i obaveznog specifičnog nadzora patogena;

2) zemlje, odnosno područja (regioni) slobodni od AKS kod domaćih i divljih svinja, koja zadovoljavaju sve kriterijume analize rizika i u kojima:

(1) nije bilo slučajeva infekcije virusom AKS, odnosno potvrde pojave bolesti AKS u prethodne tri godine, odnosno u periodu sticanja i povratka slobodnog statusa u skladu sa standardima OIE i propisima Evropske unije,

(2) se sprovodi kontinuirani nadzor u populaciji domaćih i divljih svinja,

(3) se promet živih svinja, svinjskog mesa, proizvoda i sporednih proizvoda od svinja obavlja u skladu sa istovetnostima zahteva Republike Srbije sa standardima OIE i propisima Evropske unije;

3) zemlje, odnosno područja (regioni) slobodni od AKS kod domaćih svinja i divljih svinja u zatočeništvu, koji zadovoljavaju sve kriterijume analize rizika i u kojima:

(1) nije bilo slučajeva infekcije virusom AKS, odnosno potvrde pojave bolesti AKS kod domaćih svinja u prethodne tri godine,

(2) se sprovodi kontinuirani nadzor u populaciji domaćih i divljih svinja tokom protekle tri godine ili u periodu od najmanje 12 meseci, ako nije dokazano prisustvo vektora krpelja iz roda Ornithodoros,

(3) promet svinja, svinjskog mesa, proizvoda i sporednih proizvoda od svinja obavlja u skladu sa istovetnostima zahteva Republike Srbije sa standardima OIE i propisima Evropske unije.

Rešenje za uvoz, odnosno rešenje za provoz pošiljki, izdaje se ako su pošiljke iz zemlje izvoznice, odnosno iz određenog objekta porekla, praćene ispravnim međunarodnim veterinarskim potvrdama, odnosno sertifikatom i pod uslovom da pošiljka potiče iz zemlje, odnosno područja (regiona) slobodnog od AKS, u kojem:

1) nije registrovan nijedan slučaj AKS kod domaćih svinja i divljih svinja koje se drže u zatočeništvu (izvan lovišta) u prethodne tri godine, odnosno

2) je u periodu od prvog (primarnog slučaja) pojave bolesti/potvrde infekcije kod divljih ili domaćih svinja sproveden kontinuirani nadzor i dijagnostička ispitivanja na teritoriji zemlje izvoznice u populaciji domaćih i divljih svinja u skladu sa preporukama i standardima OIE, propisima Evropske komisije i istovetnosti mera na suzbijanju zaraznih bolesti životinja u Republici Srbiji, i

3) je pošiljka porekla izvan zaraženog područja, odnosno područja pod restriktivnim i kontrolnim merama koja su ustanovljena usled potvrde bolesti AKS kod divljih ili domaćih svinja, u kojem je boravila do dana isporuke iz objekta odobrenog za izvoz od strane zemlje izvoznice, i

4) je pošiljka pre utovara pregledana i ispitana i da zadovoljava uslove u skladu sa preporukama i standardima OIE, propisima Evropske komisije i posebnim propisima iz oblasti veterinarstva Republike Srbije.

Ako su na osnovu analize rizika sprovedene mere kontrole i nadzora nad AKS u Republici Srbiji i ako u ovom periodu nije došlo do novih slučajeva bolesti afričke kuge svinja, period trajanja mera i ograničenja u skladu sa posebnim propisom i propisima i standardima Evropske unije i OIE, može se skratiti u skladu sa rezultatima dijagnostičkih ispitivanja.