banner-image

Vrhunski stručnjaci na međunarodnim pčelarskim sajmovima u Srbiji

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) najavio je održavanje tri međunaodna sajma u Srbiji. Već par godina unazad SPOS pored Državnog pčelarskog sajma u Beogradu, organizuje još dva sajma  – u Vranju (Pčelarski sajam jugoistočnog Balkana) i u Novom Sadu (Pčelarski sajam dunavskog regiona).

Na predstojećim sajmovima, pored vrhunskih domaćih predavača, gosti će biti i tri vrhunska inostrana predavača. Pčelari će nakon predavanja imati prilike da predavačima postave sva pitanja koja žele i da razjasne sve nedoumice, navodi se na sajtu SPOS-a.

III PČELARSKI SAJAM JUGOISTOČNOG BALKANA, Vranje, 21. septembar 2019.

Predavač: Dr. rer. nat. Annette Schroeder, Institut za pčelarstvo Hohenheim, Nemačka, doktor prirodnih nauka i istraživač, inženjer prehrambene tehnologije

Anet Šreder je doktor prirodnih nauka zaposlena na Državnom institutu za pčelarstvo, na Univerzitetu Hohenhajm, Nemačka (Apicultural State Institute, University of Hohenheim, Germany). Jedan je od učesnika projekta „Nemački projekat praćenja pčela“ (The German bee monitoring project), dugoročne studije o tome kako razumeti periodično velike zimske gubitke pčelinjih društava. Od oktobra 2018. godine nalazi se na čelu laboratorije za kvalitet meda na Državnom institutu za pčelarstvo.

Tema: „Zahtevi za kvalitet meda na nemačkom tržištu, parametri koji utiču na njegov kvalitet i saveti o tehnikama pčelarenja koje obezbeđuju vrhunski kvalitet meda i propolisa.“

III PČELARSKI SAJAM DUNAVSKOG REGIONA, Novi Sad, 7. decembar 2019. 

Predavač: Dr Giovanni Formato, Rim, Italija, šef Laboratorije za pčelarstvo pri Institutu za eksperimentalna istraživanja u oblasti sprečavanja bolesti životinja za regije Lacio i Toskana, istraživač i veterinar

U fokusu njegovih istraživanja su posebno bolesti pčela, njihova dijagnoza i lečenje. Autor je brojnih naučnih radova i učesnik mnogih nacionalnih, regionalnih i internacionalnih projekata, uglavnom u oblasti zdravlja pčela. Vođa je EU projekta „Novi pokazatelji i prakse koje unapređuju zdravlje pčela u eri male košničke bube u Evropi“. Ovaj projekat se bavi dobrom pčelarskom praksom na pčelinjaku, posebno onim praksama koje treba da uoče potencijalne bolesti pčela, pre nego one postanu očigledne. Jedna od inovacija ovog projekta je uključivanje praćenja pretkliničkih pokazatelja među dobrim pčelarskim praksama, sa konačnim ciljem da se smanji uticaj bolesti društva i da se poveća kvalitet proizvoda.

Član je međunarodne mreže istraživača COLOSS (Prevention of honey bee COlony LOSSes) čiji je cilj sprečavanje gubitaka pčelinjih društava, gde je predsedavajući u okviru sektora za kontrolu varoe.

Jedan je od osnivača i član Međunarodne organizacije veterinara u pčelarstvu (International Association of Veterinarians in Beekeeping), pod nazivom „Veterinari za pčele“ (“Vets4Bees”). Sa Organizacijom za hranu i poljoprivredu UN (FAO), radi na izradi smernica za pčelare na prevenciji bolesti pčela.

Tema: „Načini suzbijanja varoe u Italiji, sa osvrtom na trenutno stanje i prognozu daljeg širenja male košničke bube iz Italije na Evropu“ 

XII DRŽAVNI PČELARSKI SAJAM, Beograd, 1. i 2. februar 2020. 

Predavač: Dr Ralph Büchler, Institut za pčelarstvo Kirchhain, Nemačka, doktor pčelarstva, istraživač i biolog

Radeći sa pčelama od rane mladosti, Büchler je studirao poljoprivredu i biologiju na Univerzitetu u Bonu gde je završio doktorske studije iz oblasti pčelarstva. Od 1990. godine radi na pčelarskom institutu u Kirhajnu (Kirchhain Bee Institute), koji je jedan od većih nemačkih obrazovnih i istraživačkih centara za pčelarstvo. Na ovom institutu od 1997. godine vodi tim sa oko 20 saradnika.

U fokusu njegovih istraživačkih aktivnosti, nalaze se: selekcija medonosnih pčela, otpornosti na bolesti i alternativni koncepti suzbijanja varoe. Učestvuje ili koordinira u nekoliko međunarodnih istraživačkih projekata, autor je stotina naučnih radova, koautor brojnih knjiga i naučnih filmova. Radi i kao naučni savetnik za Udruženje za tolerantan uzgoj pčela.

Tema: „Nova istraživanja o varoi, biotehnička kontrola varoe, najnoviji trendovi u suzbijanju varoe“