banner-image

Izmenjen Javni poziv za razmenu kukuruza za tovnu junad

Dopunama i izmenama javnog poziva za prikupljanje zahteva  za naturalnu razmenu do 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad izmenjena je tačka 10 javnog poziva, odnosno spisak klanica preko kojih će odvijati razmena.

Novi spisak klanica obuhvata :

1.IM MATIJEVIĆ DOO, NOVI SAD;
2.ALF PROMET DOO, KAĆ
3.ZMAJEVAC DOO, IRIG
4.TURKOVIĆ DOO, Sjenica
5. KLANICA DIVCI DOO, Divci
6. MI KOSANOVIĆ, Martinci

Menja se i tačka 12. kojom je propisana obavezna dokumentacija:

Fizička lica treba da pribave:

– dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod), ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).
– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Uverenje o zdravstvenom stanju.
– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda.
– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije.

Pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici treba da dostave:

– dokaz o aktivnom statusu u Registru poljoprivrednih porodičnog gazdinstava, izdata od strane Ministarstva finansija, Uprave za trezor, za tekuću godinu (Potvrda, Izvod), ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Rešenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, o upisu u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017). Ukoliko pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici već poseduju Rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, doneto posle dana 26.09.2006.godine, nisu u obavezi da dostavljaju novo Rešenje, već postojeće, jer su ista automatski upisana u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata i ne izdaje mu se novo rešenje.
– Potvrda o registraciji gazdinstva, izdata od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu, koju izdaje nadležna veterinarska stanca, prilikom dodele ID broja gazdinstva na kome se drže životinje i HID broja. Gazdinstva moraju biti upisana u Centralnu bazu, koju vodi Uprava za veterinu, po Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekta za uzgoj, držanje i promet životinja („Sl.glasnik RS“ br.36/2017).
– Izvod iz registra Agencije za privredne registre ne starije od 15 (petnaest) dana.
– Osnivački akt proizvođača, da je osnovan za obavljanje delatnosti proizvodnje tovne junadi (uzgoj, čuvanje i promet) sa šifrom pretežne delatnosti 01.42-Uzgoj drugih goveda i bivola.
– Kontrolna lista o sprovođenju aktivnog nadzora na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Izvod iz Centralne baze podataka o obeleženim životinjama (prva strana obavezna-sadrži podatke o gazdinstvu), saglasno članu 84. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Sl.glasnik RS“ br.91/05, 30/10 i 93/12), sa pratećim stranama na kojima su brojevi ušnih markica junadi na gazdinstvu, koju izdaje nadležna veterinarska stanica, overena i potpisana na poslednjoj strani, ne starije od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahteva.
– Uverenje o zdravstvenom stanju.
– Izjava o brojnom stanju i strukturi stočnog fonda.
– Izjava o prihvatanju uslova iz javnog poziva, i sve uslove iz konkursne dokumentacije.

U svemu ostalom, odredbe Javnog poziva za prikupljanje ponuda za naturalnu razmenu 17.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu junad od 06.09.2019. godine ostaju nepromenjene.