banner-image

Pravilno skladištenje ključno za očuvanje zdravlja kukuruza

Nakon bere trebe obezbediti odogvarajuće uslove za čuvanje kukuruza kako bi zrno ostalo zdravo do upotrebe. U narednom tekstu prenosimo uputstva resornog ministarstva o tome šta sve treba učiniti kako bi se očuvalo zdravlje kukuruza u skladištima.

Posle berbe potrebno je u što kraćem roku smanjiti sadržaj vlage u zrnu da bi se zaustavio razvoj gljiva, njihova fiziološka aktivnost i produkcija mikotoksina.

Sušenje zrna do 14% vlage treba da obaviti u roku od 24-48 časova posle berbe. Posle sušenja treba izbegavati skladištenje toplog zrna u hladna skladišta, jer će se pojaviti kondenzacija.

Iz navedenih razloga, potrebno je ohladiti zrno do 2-5 stepeni posle sušenja, a pre skladištenja. S obzirom na to da u našoj zemlji od ukupne poljoprivredne proizvodnje najveći deo pripada manjim proizvođačima, mogućnosti veštačkog sušenja kukuruza su male.

Stoga se kukuruz uglavnom suši prirodnim putem i čuva u koševima ili različitim pprilagođenim skladištima. U takvom uslovima zrno, koje ne bi smelo sadržavati više od 24% vlage, treba pažljivo pregledati i odbaciti sve klipove sa promenjenom bojom (crvena, ružičasta, ljubičasta, bela), ispucalim ili isklijalim zrnima (viviparija), mehanički oštećene klipove, kao i delove kočanke i nečistoće.
Ovakav način sušenja je bezbedan samo ako je atmosferska vlaga 55% do 75%, a temperatura od 4 do 15 stepeni.

Čuvanje zrna na gazdinstvima kod malih proizvođača:

1. Obezbediti ispravno higijensko stanje skladišta pre unošenja zrna i održavati higijenu tokom skladištenja. Svi prostori za čuvanje moraju biti, pre unošenja zrna higijenski ispravni, a kasnije se moraju redovno kontrolisati uslovi u njima.
2. Obavezno odvojiti prošlogodišnji rod od ovogodišnjeg
3. Ne skladištiti kukuruz na betonu da ne bi došlo do pojave kondenzacije
4. Sprečiti mehaničke povrede i povrede od insekata
5. Skladišni prostor mora imati neometan protok vazduha ili se svakodnevno provetravati. 6. Održavati odgovarajuću temperaturu u skladištu.

Temperatura i relativna vlažnost vazduha u skladištima utiču i na sastav mikoflore zrna. Na temperaturi od 5 do 10 stepeni, skladišne gljive se razvijaju veoma sporo, dok je na povišenoj temperaturi (preko 20 stepeni) porast veoma brz.

7. Redovno pratiti pojavu truleži na klipu i zrnu i odbaciti bolesne Trulež klipa u zavisnosti od prouzrokovača može biti različite boje – zelene, bele, crne ili jarko crvene.

Za sada ne postoje raspoloživi fungicidi koji se efikasno koriste za kontrolu razvoja gljiva na zrnu za ljudsku upotrebu. Registrovano je nekoliko preparata, pod različitim imenom, na bazi organskih kiselina a to su propionska i izobutirična kiselina ili mešavine ovih kiselina s amonijum izobutiratom.
Ove kiseline ne odstranjuju prethodno formirane mikotoksine u zrnu, ali mogu zaustaviti razvoj gljiva i time dalju biosintezu mikotoksina.

Skladištenje kukuruza u klipu kod malih proizvođača:

1. Skladištenje u drvenim i metalnim skladištima (čardak, koš) obavlja se nakon temeljnog čišćenja i tretiranja protiv skladišnih insekata.
2. Odbaciti sav kukuruz sa bolesnim i oštećenim zrnima (klipove).
3. Najpre unositi kukuruz sa manje vlage (do 20%), a u gornjim slojevima skladištiti vlažniji (do 25%). Kukuruz sa većom vlagom, naročito preko 28%, pre skladištenja treba odložiti na neko suvo i promajno mesto, u tanjem sloju, dok vlaga ne dostigne 25% ili manje (ako je količina kukuruza veća).
4. Skladišta treba da budu dobro aerisana.