banner-image
banner-image

Raspisan konkurs za mlade, podsticaji do milion i po

Foto: Agrosmart

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja je raspisala je Konkurs za podnošenje prijava za ostvarivanje podsticaja za podršku programima koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019. godini.

Prijava na Konkurs podnosi se od 17. oktobra do 31. decembra 2019. godine Ministarstvu poljoprivrede, šumarstava i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja.

Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) počev od 1. januara 2018. godine i nalazi se u aktivnom statusu. Na dan podnošenja prijave na Konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijavu najviše 40 godina života.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 75% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari je 1.500.000 dinara.

Informacije u vezi sa raspisanim Konkursom dostupne su na telefone Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i na telefon Kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 i 011/30-20-101 svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova.

Kada je o podsticajima u biljnoj proizvodnji reč, mogu da konkurišu mladi koji u RPG imaju upisano:

(1) manje 0,5 ha pod proizvodnjom biljaka u zaštićenom prostoru,
(2) manje od 2 ha jagodastog voća, odnosno manje od 5 ha ostalog voća,
(3) od 0,2 do 100 ha grožđa, na parcelama koje su upisane i u Vinogradarski registar u
skladu sa zakonom koji uređuje vino;
(4) manje od 3 ha povrća (na otvorenom polju),
(5) od 0,1 do 50 ha cveća (na otvorenom polju),
(6) manje od 50 ha aromatičnog i lekovitog bilja,
(7) manje od 50 ha žitarica, industrijskog i krmnog bilja;

Mladi stočari u Registru treba da imaju prijavljen odgovarajući stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju), i to za:

1) podsticaje koji se odnose na proizvodnju kravljeg mleka, ako ima od jedne do 19 mlečnih krava u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
2) podsticaje koji se odnose na proizvodnju mesa, ako ima objekat za uzgoj životinja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo, ukupnog kapaciteta do najviše 19 goveda i/ili do najviše 149 ovaca i koza i/ili
do najviše 29 krmača i/ili do najviše 99 tovnih svinja po turnusu i/ili do najviše 3.999 brojlera po turnusu i/ili do najviše 399 tovnih ćurki po turnusu;
3) podsticaje koji se odnose na proizvodnju konzumnih jaja, ako ima objekat za držanje koka nosilja upisan u Registar objekata, odnosno Registar odobrenih objekata u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo;
4) podsticaje koji se odnose na pčelarstvo, ako ima od pet do 500 košnica prijavljenih u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja kod Uprave za veterinu.

Tekst konkursa preuzmite ovde:

Konkurs-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-podsticaja-za-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-u-2019.-godini