banner-image

Pretnja za useve: Pojava bolesti i štetočina na travama i samonikloj pšenici

Na teritoriji RC Zrenjanin registrovano je prisustvo simptoma prouzrokovača lisne rđe (Puccinia spp.) na spontanoj korovskoj flori iz familije Poaceae i samonikloj pšenici.

Prouzrokovač lisne rđe prezimljava u formi uredospora u plodonosnim telima – uredosorusima na ostacima biljaka, samonikloj pšenici i različitim vrstama trava. Na ovaj način, u slučaju povoljnih uslova za razvoj, spore nošene vetrom sa strništa i spontano rastućih trava mogu ostvariti infekciju ozime pšenice.

Takođe, na samoniklim žitima registrovano je i prisustvo larvi švedske mušice (Oscinela frit) u stabljici, i prisustvo larvi crne žitne muve (Phorbia genitalis).

Švedska mušica (Oscinela frit) prezimljava u stadijumu odrasle larve u stabljikama ozimih žita. Ima tri do četiri generacije godišnje. Tokom godine možemo ih uočiti na samoniklim žitima, kao i na korovskim travama. Ispilele larve oštećuju centralni list biljaka, delove cveta i mlada zrna, a ako je populacija značajna mogu da unište i do 80% zrna ječma ili ovsa.

Značajne mere suzbijanja daje uništavanje (zaoravanje) samoniklih biljaka, kao i travnih korova tokom leta.

Crna žitna muva (Phorbia genitalis) ima dve generacije godišnje. Najveće štete pravi jesenja generacija koja polaže jaja u lisne rukavce mladih biljaka pšenice. Ispiljene larve ubušuju se u stabljiku i svojom ishranom uništavaju mlado lišće koje se suši. Usled jačeg napada dolazi do sušenja celih biljaka i proređivanja useva.

Izvor:PIS