banner-image

Vreme je za jesenju sadnju voćaka

Za kvalitetnu sadnju voćaka potrebno je:

– kvalitetna priprema zemljišta,

– razmeravanje i obeležavanje mesta za sadnju,

– kopanje rupa za sadnju

– priprema sadnica za sadnju i  sadnja.

Kvalitetna priprema zemljišta podrazumeva duboko oranje, najmanje na 0,6 metara dubine, odnosno na dubinu prema mogućnosti zemljišta. Poželjno je da zemljište ima bar 3% humusa, ph vrednost 5,5-6,5, sadržaj lako rastvorljivog fosfora 12 mg, kalijuma 25 mg na 100 gr vazdušno suve zemlje. Razmeravanje i obeležavanje mesta za sadnju počinje određivanjem pravaca redova i formiranjem pravog ugla za obeležavanje prvih redova u sadnji.

Rastojanje između voćaka u redu zavisno je od voćne vrste i podloge. Kočićima se obeležava centar rupe u koju se sadi voćna sadnica. Kopanje rupa za sadnju i sama sadnja radi se uz pomoć daske za sadnju koja omogućava postavljanje sadnice strogo u centar rupe i na odgovarajuću dubinu.

Veličina jame se kreće od 1×0,6 m kod sadnje u ledinu, odnosno 0,6x 0,4 m ako je zemljište kvalitetno oranjem pripremljeno.

Priprema sadnica za sadnju podrazumeva skraćivanje oštećenog korena, odnosno kosog reza na korenu, zatim potapanjem korena u rastvor goveđe balege i ilovače. Pri sadnji stajnjak se ne sme dodavati direktno na korenov sistem, već preko sloja zemlje od 5-10 cm koja se stavlja iznad korena.

Sadnica se sadi na dubini na kojoj je bila u rastilu odnosno 3-4 cm dublje, kod sadnje na nagibu.

dipl.inž. Nebojša Brzaković

Izvor:psss