banner-image

Eko takse za firme i domaćinstva od 5.000 do dva miliona

Srbija je utvrdila tri kategorije firmi-zagađivača koji će shodno veličini preduzeća plaćati ekološku taksu od 5.000 do dva miliona dinara godišnje, dok će građani plaćati fiksni iznos od 1.200 dinara.
Foto: Pixabay
Blic prenosi da je Vlada Srbije usvojila Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojim je devinisala taksu za pravna i fizička lica.
Preduzeća su razvrstana u tri kategorije delatnosti koje zagađuju životnu sredinu,  veliki, srednji i mali negativan uticaj.
Propisano je da su veliki zagađivači rudarske kompanije, drvnoprerađivačke firme, kao i preduzeća koja obrađuju tekstil, plastiku ili meso.
Srednja grupa zagađivača su uzgajivači stoke, prerađivači voća, povrća, proizvođači mleka i sladoleda, dok su mali zagađivači trgovci na veliko i malo.
Navedene tri kategorije su dodatno podeljene na velika, srednja, mala i mikro preduzeća.
Uredba se primenjuje od ovog meseca, dok će taksa fizičkim licima, domaćinstvima  koji se greju na čvrsta goriva, od januara naplaćivati fiksna taksa.